Bộ VHTTDL phê duyệt “Chiến lược marketing du lịch đến năm 2020”

14:55:32 | 29/10/2014

Mới đây, Bộ VHTTDL đã ban hành Quyết định số 3455/QĐ-BVHTTDL về việc phê duyệt Chiến lược marketing du lịch đến năm 2020. Đây là cơ sở để xây dựng định hướng và khung kế hoạch hành động cụ thể cho hoạt động marketing du lịch Việt Nam đến năm 2020.

Theo đó, chiến lược hướng tới mục tiêu xây dựng và quảng bá thương hiệu du lịch Việt Nam với các giá trị và sản phẩm du lịch khác biệt, độc đáo, có chất lượng, có sức cạnh tranh gắn với thị trường cụ thể; định vị Việt Nam là điểm đến du lịch hấp dẫn, độc đáo ở Đông Nam Á dựa trên các giá trị thương hiệu chính và các sản phẩm du lịch đặc trưng như du lịch di sản, du lịch biển, nghỉ dưỡng biển đảo, du lịch sinh thái.

Đối với thị trường quốc tế, chiến lược xác định nhóm thị trường ưu tiên marketing bao gồm Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Đài Loan, Nga, Đông Nam Á, Úc và Niu-di-lân; nhóm thị trường duy trì hoạt động marketing bao gồm Tây Âu (Anh, Đức, Pháp, Tây Ban Nha, Ý, Hà Lan), Bắc Âu, Bắc Mỹ (Mỹ và Ca-na-đa); nhóm thị trường tiềm năng cần tập trung phát triển bao gồm Ấn Độ, Trung Đông. Đối với thị trường nội địa, chiến lược định hướng phân đoạn theo kỳ nghỉ, mục đích chuyến đi và sản phẩm du lịch. Bên cạnh đó, chiến lược cũng đưa ra các giải pháp thực hiện cùng chương trình hành động cụ thể từ nay đến năm 2020.

Lê Hiền