Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Miện 5: Lá cờ đầu trong phát triển kinh tế Hà Giang

13:47:04 | 5/11/2015

Kể từ khi đất nước bước vào công cuộc đổi mới và hội nhập, hệ thống các doanh nghiệp tư nhân đã từng bước khẳng định vai trò quan trọng của mình đối với sự phát triển của đất nước. Dưới chính sách mở cửa, thu hút đầu tư và khuyến khích các thành phần kinh tế phát triển của Chính phủ đã tạo điều kiện cho Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Miện 5 thành lập sau 4 năm khẩn trương xây dựng, Nhà máy Thủy điện Sông Miện 5 đã được hòa vào lưới điện quốc gia tháng 10/2012, rồi tiếp đến Nhà máy Thủy điện Sông Miện 5A tại xã Thuận Hòa, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang, công suất lắp đặt cả hai nhà máy 30MW. Thành công của Công ty Cổ phần Sông Miện 5 đã đóng góp không nhỏ vào việc đưa Hà Giang thoát nghèo và hội nhập vào sự phát triển chung cả nước.

Xây dựng tổ chức Đảng, doanh nghiệp sẽ phát triển tốt hơn

Là doanh nghiệp ngoài quốc doanh nhưng Doanh nhân Chu Văn Lý luôn lấy tư tưởng, đường lối của Đảng để lãnh đạo doanh nghiệp. Kể từ khi thành lập Công ty TNHH Khánh Vân năm 2000 tại huyện Hoàng Su Phì với ngành nghề xây lắp và đến Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Miện 5, ông luôn tâm niệm kinh doanh phải theo hiến pháp và pháp luật. Ngay từ khi thành lập, Công ty đã tập trung xây dựng đội ngũ Đảng viên để làm nòng cốt, đến nay HĐQT, Ban Giám đốc đều là những người đứng trong hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam. Năm 2007 Chi bộ Đảng Công ty TNHH Khánh Vân được thành lập với 3 đảng viên. Đến năm 2008, Chi bộ ra Nghị quyết thành lập Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Miện 5 để dồn lực, đầu tư xây dựng Nhà máy thủy điện, đến nay đã phát triển được 30 Đảng viên trong đó 80% là Đảng viên trẻ.


Để thực hiện tốt vai trò hạt nhân chính trị của tổ chức Đảng, cấp ủy Chi bộ Công ty luôn quan tâm công tác xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. Trước hết là xây dựng và thực hiện quy chế làm việc của cấp ủy; duy trì nghiêm túc chế độ sinh hoạt Chi bộ hàng tháng; quan tâm công tác tạo nguồn, phát triển Đảng viên. Với ưu điểm Bí thư Chi bộ đồng thời là Chủ tịch HĐQT Công ty nên việc lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành mọi hoạt động quản lý, sản xuất tại Công ty được thực hiện một cách nhất quán. Đặc biệt là trong việc thực hiện Quy định 101 của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương sáng của cán bộ, Đảng viên nhất là các cán bộ chủ chốt, Ban lãnh đạo đã mạnh dạn đưa ra nhiều sách lược trong kinh doanh có tính thiết thực, khả thi cao (đầu tư máy móc công nghệ cao, quản lý và bán hàng, đầu tư phương tiện vận chuyển, xây dựng doanh nghiệp hoạt động có tính chuyên nghiệp, quản lý tiên tiến...). Bên cạnh đó là tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị của cấp trên, phổ biến chủ trương của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp đến toàn thể cán bộ, công nhân viên. Qua đó làm thay đổi nhận thức và hành động của từng cán bộ, nhân viên từ tác phong, thái độ làm việc, cách ứng xử, giao tiếp, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc, tạo thêm uy tín cho doanh nghiệp trong quan hệ với đối tác và chính quyền địa phương.

Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh luôn là nhiệm vụ xuyên suốt của tập thể Công ty. Những năm qua, việc không ngừng phấn đấu xây dựng thương hiệu Công ty, chăm lo đời sống người lao động, gắn với thực hiện Nghị quyết TW 4 (khóa XI): “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” được Chi bộ Công ty triển khai, vận dụng sáng tạo vào thực tiễn của doanh nghiệp. Cấp ủy Chi bộ đã chủ động xây dựng kế hoạch, cụ thể hóa từng chuyên đề và tổ chức cho Đảng viên, Đoàn viên Công đoàn, Đoàn Thanh niên học tập, làm theo.

Chung tay vì cộng đồng

Với phương châm phát triển bền vững ngay từ những ngày đầu thành lập, Công ty đã xác định người lao động là tài sản đặc biệt. Hiện Sông Miện luôn luôn tự hào với đội ngũ giàu kinh nghiệm và trình độ: trên 120 cán bộ, nhân viên trong đó có 1 cán bộ trình độ Thạc sỹ, 12 Đại học, 13 Cao đẳng, 70 công nhân kỹ thuật.

Cùng với thành tựu trong sản xuất kinh doanh, suốt những năm qua, Sông Miện 5 luôn là đơn vị đi đầu trong công tác an sinh xã hội, tích cực tham gia các hoạt động vì cộng đồng của địa phương, với số tiền quyên góp, ủng hộ trên 2 tỷ đồng. Hưởng ứng chương trình xây dựng nông thôn mới của tỉnh Hà Giang, Công ty đã giúp đỡ xã Việt Lâm, huyện Vị Xuyên và xã Phương Thiện, thành phố Hà Giang trên 300 triệu đồng... Những hoạt động xã hội giàu ý nghĩa là những điểm nhấn quan trọng, thể hiện tinh thần trách nhiệm và lòng nhiệt thành của Sông Miện 5 đối với sự phát triển của tỉnh Hà Giang nói riêng và cả nước nói chung. Đây là nét văn hóa truyền thống tốt đẹp sẽ được Sông Miện 5 tiếp tục phát huy trong thời gian tới để ngày càng có nhiều đóng góp ý nghĩa hơn cho cộng đồng, cho quê hương đất nước.