Từ 31-3, dừng ký mới hợp đồng vay gói 30.000 tỷ

12:54:47 | 29/3/2016

Trong công văn gửi đến các ngân hàng thương mại, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã yêu cầu dừng ký hợp đồng tín dụng mới chương trình cho vay hỗ trợ nhà ở trong gói 30.000 tỷ.

Cụ thể, Công văn số 1953/NHNN-TD về việc dừng ký hợp đồng tín dụng mới chương trình cho vay hỗ trợ nhà ở theo Nghị quyết 02/NQ-CP có nêu rõ, theo quy định tại điều 2 và 8 Thông tư 11/2013/TT-NHNN hướng dẫn về quy chế cho vay hỗ trợ nhà ở (chương trình tín dụng 30.000 tỷ), NHNN sẽ dừng tái cấp vốn khi giải ngân hết số tiền, nhưng tối đa là 36 tháng kể từ ngày thông tư này có hiệu lực.

Tiếp đó, trước dư luận về việc NHNN dừng giải ngân và người vay phải chịu lãi suất vay thương mại sau ngày 1-6-2016, NHNN đã có công văn báo cáo Thủ tướng Chính phủ để trong trường hợp đến ngày 1-6-2016 mà chưa giải ngân hết số tiền 30.000 tỷ thì NHNN sẽ báo cáo Thủ tướng xem xét gia hạn giải ngân tái cấp vốn.

Tuy nhiên, Công văn nêu rõ, qua theo dõi của NHNN về tình hình cho vay hỗ trợ nhà ở, đến nay, số tiền cam kết cho vay của các ngân hàng đối với khách hàng đã đạt trên 30.000 tỷ đồng.

Vì thế, NHNN yêu cầu các ngân hàng thực hiện dừng ký hợp đồng mới kể từ ngày 31-3-2016 đối với toàn bộ đối tượng khách hàng của Chương trình.

Theo đại diện một số công ty môi giới bất động sản, quyết định này của NHNN sẽ gây nhiều ảnh hưởng đến phân khúc bất động sản tầm thấp và tầm trung, bởi hết thời hạn được vay, người có nhu cầu vay mua nhà chỉ còn cách vay thương mại với những điều khoản không "dễ chịu" như trong gói 30.000 tỷ.

Nguồn: baohaiquan.vn