An Giang: 9 tháng đầu năm thu hút khoảng 7 triệu lượt khách

11:19:56 | 4/10/2017

Từ đầu năm đến nay, các cơ sở kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh An Giang tiếp tục được đầu tư, nhiều loại hình dịch vụ phát triển đa dạng; công tác quản lý ở các khu, điểm tham quan du lịch ngày được cải thiện, hạn chế tình trạng chèo kéo du khách. Kết quả trong 9 tháng đầu năm 2017, có khoảng 7 triệu lượt khách đến với tỉnh nhà, đạt 102% so với kế hoạch; trong đó khách quốc tế đạt trên 63.000 lượt, tăng đạt 84% so với kế hoạch khách quốc tế.

Từ nay đến cuối năm, An Giang tiếp tục đẩy mạnh hoạt động quảng bá, xúc tiến và liên kết du lịch. Tham gia có chọn lọc vào các hoạt động, sự kiện du lịch tại các thị trường có tiềm năng để quảng bá hình ảnh của tỉnh đến với du khách trong và ngoài nước; khai thác những lợi thế khác biệt để tạo nên những sản phẩm du lịch đặc thù của tỉnh như: biểu diễn đua bò Bảy Núi, du lịch mùa nước nổi…; từ đó hình thành các tuyến du lịch nội vùng và liên vùng có tính hấp dẫn và cạnh tranh cao. Ngoài ra tỉnh cũng tập trung triển khai Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động phát triển hạ tầng du lịch giai đoạn 2016 - 2020.

Kim Ngọc