FutaLand ký kết hợp tác chiến lược với tập đoàn tài chính SME

14:11:13 | 1/10/2010

Công ty Cổ Phần Bất Động Sản Phương Trang (FutaLand) vừa ký kết hợp tác chiến lược cùng tập đoàn tài chính SME nhằm chuẩn bị cho việc phát hành cổ phiếu trong năm 2011. Với kinh nghiệm phát triển bất động sản và ưu thế về việc sở hữu nguồn quỹ 200ha đất sạch tại các khu vực chiến lược, FutaLand sẽ ưu tiên hỗ trợ SME trong việc phát triển mạng lưới văn phòng, phòng giao dịch, đồng thời ưu tiên chia sẻ với SME về cơ hội đầu tư bất động sản trong tương lai. Theo đó, SME ưu tiên cung cấp dịch vụ tư vấn tài chính toàn diện cho FutaLand.

Hiện tại, FutaLand đang hợp tác cùng KPMG để tư vấn tái cấu trúc cho cột mốc quan trọng này, khởi đầu chiến lược phát triển bền vững của công ty trong thời gian tới.

P.V