Tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng bền vững

2:13:17 PM | 22/5/2018


Qua thời gian triển khai đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp (theo Quyết định 889/QĐ-TTg ngày 10/6/2013), tỉnh Lạng Sơn tập trung thực hiện chuyển đổi mô hình tăng trưởng mới theo chuỗi liên kết, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ mới vào sản xuất hình thành chuỗi giá trị đồng thời đề ra nhiều biện pháp tái cơ cấu theo hướng bền vững trong những năm tiếp theo.Ngay sau khi Đề án tái cơ cấu nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững được Chính phủ phê duyệt, ngày 10/11/2014 UBND tỉnh đã ban hành Chương trình hành động số 30/CTr-UBND về việc thực hiện Đề án “Tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững” trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn và tiếp tục cụ thể bằng Chương trình số 22/CTr – UBND, ngày 15/7/2016 về tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới tỉnh Lạng Sơn đến năm 2020.

Giai đoạn 2013-2016, tốc độ tăng trưởng nông, lâm, thủy sản đạt 3,6%/năm; năm 2017 đạt 2,26%/năm. Trong lĩnh vực lâm nghiệp, giai đoạn 2015-2017 toàn tỉnh trồng rừng mới đạt 33.942,3 ha; thu hút người dân và doanh nghiệp đầu tư xã hội hóa tăng qua các năm, từ 28% năm 2015 đến 47% năm 2017 diện tích rừng toàn tỉnh; xuất hiện một số mô hình bảo vệ và phát triển rừng có hiệu quả ở địa phương, góp phần phát triển kinh tế đảm bảo an sinh xã hội và bảo vệ môi trường.

Trong sản xuất ngành trồng trọt, đến nay gần như 100% diện tích ngô gieo trồng trên địa bàn sử dụng giống ngô lai có năng suất, chất lượng cao, trên 50% diện tích gieo cây lúa của tỉnh được thay thế bằng các giống lúa lai, lúa thuần năng suất cao, chống chịu bệnh tốt... Năm 2017 UBND tỉnh ban hành chính sách đặc thù khuyến khích đầu tư vào nông nghiệp nông thôn; triển khai xây dựng và thực hiện Đề án Đổi mới hình thức tổ chức sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị sản phẩm nông lâm nghiệp tỉnh Lạng Sơn với 3 dự án tổng thể và 7 mô hình phát triển sản xuất gắn với xây dựng nhãn mác sản phẩm hình thành chuỗi để thí điểm.

Trong chăn nuôi tiếp tục thúc đẩy phát triển theo hướng trang trại, gia trại và doanh nghiệp đầu tư quy mô lớn tập trung. Tỉnh Lạng Sơn cũng đã ban hành một số chính sách như: chính sách hỗ trợ phát triển đàn trâu, bò và cải tạo đàn bò tỉnh Lạng Sơn; một số chính sách đặc thù khuyến khích doanh nghiệp đầu tư theo Nghị định 210/2010/NĐ-CP... Hiện nay đã có một số mô hình chăn nuôi quy mô lớn có hiệu quả như: Mô hình chăn nuôi gà kết hợp với trồng rừng tại Hữu Lũng, mô hình chăn nuôi lợn nái quy mô 650 con tại Cao Lộc; Dự án đầu tư trang trại chăn nuôi bò sinh sản, bò thịt tại Tràng Định của Công ty tư vấn Cửa Đông với quy mô 500 con bò giống, hiện dự án đã nuôi 222 con; Dự án trang trại lợn sạch Xuân Thái quy mô 1.000 - 1.500 con lợn thịt, 500 con lợn nái sinh sản, 800 - 1.000 con lợn rừng...

Song song với việc thực hiện những giải pháp cơ bản trong tái cơ cấu ngành nông nghiệp, tỉnh Lạng Sơn quan tâm chuyển giao ứng dụng khoa học vào sản xuất và xác định đây là khâu quan trọng để tăng năng suất, chất lượng và giá trị sản phẩm. Trong đó, tập trung nguồn lực hỗ trợ phát triển các sản phẩm chủ lực; triển khai nhân rộng các mô hình doanh nghiệp, hợp tác xã điển hình về cải tiến năng suất; hỗ trợ các hoạt động sở hữu trí tuệ, nhãn hiệu, mã số mã vạch... Đồng thời đẩy mạnh xúc tiến thương mại để đưa sản phẩm có giá trị kinh tế cao, sản lượng lớn, ổn định như hồi, hồng, na, quýt... của Lạng Sơn ra bên ngoài và thu hút các nhà đầu tư đến với địa phương để khơi dậy tiềm năng nông nghiệp.