TP.HCM không ngừng nâng cao chất lượng tăng trưởng, sức cạnh tranh của nền kinh tế

10:43:21 AM | 30/5/2018


Với mục tiêu nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân, xây dựng thành phố có chất lượng sống tốt, những năm qua Tp.HCM luôn dành ưu tiên hàng đầu cho tái cơ cấu nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng, hướng tới nâng cao toàn diện chất lượng tăng trưởng kinh tế và năng lực cạnh tranh của Thành phố đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế. Đó cũng chính là nội dung trao đổi giữa phóng viên Tạp chí Vietnam Business Forum với ông Nguyễn Thành Phong, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Tp.HCM. Mỹ Châu - Bích Thủy thực hiện.

Phát triển kinh tế và nâng cao chất lượng tăng trưởng là mục tiêu của các thành phố lớn trên thế giới. Là một đô thị đặc biệt, một trung tâm nhiều mặt của cả nước, ông đánh giá như thế nào về chất lượng tăng trưởng kinh tế của Thành phố?

Cũng như các thành phố lớn trên thế giới, Tp.HCM đặc biệt chú trọng đến chất lượng tăng trưởng kinh tế và xem đây là yếu tố cốt lõi của sự phát triển. Nhìn lại mô hình tăng trưởng kinh tế của Tp.HCM thời gian qua, chúng ta có thể thấy kinh tế Thành phố đã tăng trưởng cao và ổn định, cả trong ngắn hạn và dài hạn; bình quân mỗi năm kinh tế Thành phố tăng trưởng thêm 0,3% (năm 2015 tăng 7,72%; năm 2016 tăng 8,05% và năm 2017 tăng 8,25%). Đây là mức tăng trưởng cao vì thực tế các nền kinh tế lớn trên thế giới chỉ tăng trưởng 3-5% năm.

Những năm qua Tp.HCM phát triển kinh tế dựa trên nền tảng dịch vụ và đổi mới sáng tạo (dịch vụ chiếm 58,3%, đổi mới sáng tạo 4 ngành công nghiệp trọng yếu chiếm 34,4%). Yếu tố vốn có xu hướng giảm dần, thay vào đó là tăng trưởng yếu tố năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP), năng suất lao động xã hội và đây được xem là xu hướng tích cực, Thành phố bước đầu thâm dụng khoa học công nghệ thay vì thâm dụng vốn. Nội bộ ngành tiếp tục chuyển dịch mạnh mẽ, trong đó dịch vụ là yếu tố chủ đạo và ngày càng đi vào chiều sâu, tạo động lực trực tiếp cho tăng trưởng. Việc nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế được Thành phố đẩy mạnh gắn với đảm bảo an sinh - xã hội, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, bảo vệ môi trường, nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân.

Để tiếp tục nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế, ngoài yếu tố năng suất các nhân tố tổng hợp và năng suất lao động xã hội, yếu tố vốn giữ vai trò hết sức quan trọng. Vậy Thành phố có giải pháp gì để tạo nguồn vốn phát triển?

Như tôi đề cập ở trên, Tp.HCM đã bắt đầu thâm dụng khoa học công nghệ thay vì thâm dụng vốn; tuy nhiên để kinh tế Thành phố tiếp tục tăng trưởng đi vào chiều sâu, yếu tố vốn vẫn là nhân tố quan trọng đối với sự phát triển. Theo thống kê, để đạt được mức tăng trưởng kinh tế giai đoạn 2016 - 2020 từ 8-8,5%, Thành phố cần huy động nguồn vốn đầu tư toàn xã hội là 1,8 triệu tỷ đồng; trong đó huy động nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản là 850.000 tỷ đồng, trong khi ngân sách chỉ cân đối được 171.000 tỷ đồng, mới đáp ứng được 20% nhu cầu đầu tư của Thành phố.

Để giải quyết vấn đề trên, Tp.HCM sẽ đẩy mạnh các giải pháp xã hội hóa theo nguyên tắc thị trường. Thành phố chỉ thực hiện các dịch vụ không có nguồn thu và các công trình, dự án mà tư nhân không thể tham gia; mở rộng biên đối với các dự án hạ tầng kinh tế - xã hội để tăng tính hấp dẫn đối với nhà đầu tư. Thành phố cũng sẽ tập trung cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; xóa bỏ tình trạng quan hệ thân hữu để cạnh tranh công bằng; đưa đấu giá, đấu thầu trở thành phương thức phân bổ các nguồn lực trên địa bàn Thành phố, nhất là đất công và tài sản công.Tp.HCM cũng quyết tâm tạo đột phá về thu hút đầu tư, trong đó điểm nhấn là thành lập Tổ công tác liên ngành về đất đai để hỗ trợ mặt bằng, đất đai cho doanh nghiệp, cố gắng giải quyết 2 vấn đề lớn mà các nhà đầu tư quan tâm: xác định cơ bản chi phí đền bù giải phóng mặt bằng và không phát sinh thêm; xác định thời gian dự kiến hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng và bàn giao đất sạch cho nhà đầu tư. Ngoài ra Thành phố cũng sẽ nghiên cứu, hình thành Trung tâm Tài chính tại Khu đô thị mới Thủ Thêm. Đây chính là công cụ tài chính chủ lực của Thành phố trong việc huy động các nguồn vốn trung và dài hạn để đầu tư phát triển hạ tầng.

Từ những kết quả đạt được trong phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng tăng trưởng, Thành phố đã đúc kết ra những kinh nghiệm, lãnh đạo, chỉ đạo như thế nào?

Trước hết, phải phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, truyền thống cách mạng kiên cường, năng động, sáng tạo, đoàn kết của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thành phố; đoàn kết, thống nhất, tạo sự đồng thuận xã hội trong thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước; nhận thức đúng vai trò, vị trí Thành phố là nơi hội tụ và lan tỏa, vì cả nước, cùng cả nước.

Thứ hai, phải phát triển kinh tế dựa trên nội lực, trong đó nền tảng là dịch vụ và đổi mới sáng tạo, chủ động và giảm đến mức thấp nhất các thiệt hại kinh tế trước các cú sốc kinh tế; hình thành cho được những tập đoàn lớn, nguồn lực mạnh dẫn dắt các doanh nghiệp Thành phố phát triển theo mô hình "đàn sếu bay".

Thứ ba, phải nâng cao khả năng dự báo và mô phỏng dữ liệu, đánh giá tác động và ứng phó với các thách thức trong hội nhập cần đầy đủ, chính xác. Thành phố phải nâng chất các dữ liệu thống kê thu thập, tiến tới dự báo bằng công nghệ (thay cho phương pháp truyền thống) thông qua thành lập Trung tâm dự báo và mô phỏng dữ liệu thuộc Viện Nghiên cứu Phát triển Thành phố.

Cuối cùng, phải thực hiện bằng được liên kết vùng, khơi dậy tiềm lực kinh tế và huy động hiệu quả các nguồn vốn nhàn rỗi trong nhân dân; đồng thời chú trọng khâu phối hợp và tổ chức thực hiện, thường xuyên kiểm tra giám sát tiến độ; các công việc phân công phải cụ thể, rõ ràng và có thời gian hoàn thành.

Vậy trong thời gian tới, để duy trì chất lượng tăng trưởng kinh tế bền vững, Thành phố sẽ tập trung vào những trọng tâm nào, thưa ông?

Để hướng đến nền kinh tế phát triển bền vững, Tp.HCM sẽ tập trung phát triển kinh tế dựa vào nội lực, các hoạt động kinh tế sẽ dựa trên nền tảng tri thức và công nghệ. Hoạt động kinh tế chủ yếu của Thành phố là dịch vụ và đổi mới sáng tạo, trong đó hạt nhân là trung tâm tri thức sáng tạo, kinh tế tổng hợp đa chức năng hiện đại có sức cạnh tranh toàn cầu. Bên cạnh đó, Thành phố sẽ thu hút có chọn lọc nguồn vốn FDI, không đánh đổi môi trường lấy kinh tế; phát triển năng lực đổi mới, sáng tạo; xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ và phát huy các cực tăng trưởng; đồng thời bảo đảm công bằng và hòa nhập xã hội, hỗ trợ phù hợp đối với những đối tượng dễ bị tổn thương trong xã hội để không ai bị bỏ lại phía sau.

Ngoài ra, thay vì dựa vào nguồn lao động giá rẻ, Tp.HCM sẽ tập trung nâng cao năng suất lao động xã hội và tăng tính cạnh tranh cho lực lượng lao động. Thành phố cũng sẽ chú trọng nhiều hơn vấn đề cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo không gian bình đẳng cho mọi thành phần kinh tế, nhất là khu vực kinh tế tư nhân; đồng thời tạo điều kiện để giúp doanh nghiệp nhỏ và vừa mở rộng quy mô vì hiện nay có đến 98% doanh nghiệp của Thành phố là vừa và nhỏ, thậm chí là siêu nhỏ.

Trân trọng cảm ơn ông!