Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Thái Nguyên: Nâng cao hiệu lực quản lý dự án

11:50:30 | 26/6/2018


Sau hơn một năm thành lập (tháng 12/2016), Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Thái Nguyên (Ban QLDA Nông nghiệp) đã củng cố tổ chức bộ máy và hoạt động, từng bước khẳng định năng lực làm chủ đầu tư các công trình trên địa bàn tỉnh. Xung quanh nội dung này, Tạp chí Vietnam Business Forum có cuộc trao đổi với ông Bùi Tiến Chính, Giám đốc Ban.

Hơn một năm qua, công tác kiện toàn tổ chức, sắp xếp hoạt động chuyên môn đạt được kết quả ra sao, thưa ông?

Ban QLDA Nông nghiệp thành lập theo Quyết định số 3566/QĐ-UBND ngày 23/12/2016 của UBND tỉnh Thái Nguyên nhằm khắc phục những bất cập trong việc quản lý các dự án đầu tư xây dựng các dự án nông nghiệp và phát triển nông thôn trên địa bàn.

Sau một năm triển khai, bộ máy tổ chức Ban đã được kiện toàn, gồm 1 Giám đốc, 3 Phó Giám đốc và 5 phòng chuyên môn với 43 cán bộ, viên chức, lao động; đang đi vào hoạt động hiệu quả, ổn định và hướng tới chuyên nghiệp. Trong quá trình triển khai các dự án, công tác quản lý thi công luôn đảm bảo chất lượng, kỹ thuật và mỹ thuật.Xin ông cho biết một số nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2018 ? Để thực hiện mục tiêu đề ra, Ban đang tập trung thực hiện giải pháp nào?

Trong năm 2018, Ban đang đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án chuyển tiếp, cụ thể như: Hoàn thành 2 dự án cấp bách Kè chống sạt lở bờ sông bảo vệ khu dân cư tại vị trí xóm Trại 1 và xóm Múc (xã Úc Kỳ, huyện Phú Bình); Kè chống sạt lở bờ sông bảo vệ khu dân cư tại các vị trí xóm Soi 2 (xã Úc Kỳ, huyện Phú Bình) để bàn giao đưa vào sử dụng trước mùa lũ năm 2018. Quản lý Dự án đầu tư xây dựng nâng cấp cơ sở hạ tầng phát triển sản xuất giống cây trồng, vật nuôi tỉnh Thái Nguyên: Hoàn thành đưa vào sử dụng hạng mục xây dựng cơ sở hạ tầng sản xuất giống lúa năng suất chất lượng cao trong tháng 6/2018; các hạng mục còn lại phấn đấu hoàn thành vượt tiến độ đề ra; Dự án Hồ chứa nước Vân Hán (xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ): Hoàn thành các hạng mục công trình đầu mối để tích nước phục vụ sản xuất nông nghiệp năm 2019.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, Ban đã và đang tăng cường kiểm soát tiến độ, chất lượng công trình; hàng tháng đều tổ chức hội nghị kiểm điểm tiến độ với nhà thầu và thống nhất giải pháp triển khai; đồng thời phối hợp với các cơ quan, địa phương để xử lý các vướng mắc, đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng… Ban luôn kiểm soát chặt chẽ phạm vi, quy mô, cơ cấu tổng mức đầu tư của dự án đã được phê duyệt, theo dõi chặt chẽ chi phí dự án, xác định chính xác nhu cầu sử dụng vốn để xây dựng kế hoạch giải ngân chi tiết cho từng tháng; qua đó chủ động đề xuất UBND tỉnh bố trí đủ nguồn vốn để triển khai thi công công trình.

Những giải pháp, hoạt động nào nhằm vừa quản lý tốt về tiến độ, chất lượng các dự án vừa tạo điều kiện cho các chủ đầu tư và đơn vị thi công?

Trong năm qua, Ban đã có nhiều biện pháp nâng cao quản lý tiến độ, chất lượng công trình nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao đối với việc quản lý dự án. Ban đã xây dựng bộ máy đủ năng lực chuyên môn và đang hoàn thiện mô hình hoạt động như: Từng bước xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001-2008; hàng tuần, hàng tháng phòng điều hành dự án đều báo cáo chi tiết tình hình triển khai tại các công trường để nắm bắt tình hình; ban hành quy chế quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm và mối quan hệ công tác của các đơn vị để phân định rõ vai trò, trách nhiệm từng cá nhân khi tham gia dự án… Trong các buổi sinh hoạt Đảng, chính quyền thường xuyên kiểm điểm, nhắc nhở các cán bộ, chuyên viên của Ban rèn luyện ý thức bản thân, trau dồi chuyên môn, nghiệp vụ, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh… để nâng cao trách nhiệm trong công tác quản lý dự án.

Nhân Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Thái Nguyên năm 2018, ông có chia sẻ hoặc nhấn mạnh điều gì?

Ban luôn tạo điều kiện cho các nhà đầu tư, doanh nghiệp có đủ năng lực, kinh nghiệm cung cấp hàng hóa, dịch vụ, xây lắp các dự án do Ban làm chủ đầu tư, đảm bảo nguyên tắc cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế.

Trân trọng cảm ơn ông!