Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành Nghị quyết về phát triển du lịch chất lượng cao

14:55:40 | 9/8/2018

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa ban hành Nghị quyết 09-NQ/TU về phát triển du lịch chất lượng cao giai đoạn 2017 - 2020, định hướng đến năm 2030 nhằm đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh.Theo đó Nghị quyết đặt mục tiêu cụ thể với tổng lượt khách đến Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn từ nay đến 2020 tăng 15%/năm; riêng khách có lưu trú là 12,32 triệu lượt khách, trong đó có 3,1 triệu lượt khách quốc tế. Tốc độ tăng trung bình đạt 14%/năm. Tổng doanh thu từ hoạt động du lịch giai đoạn này đạt 23.991 tỷ đồng, trong đó doanh thu từ dịch vụ lưu trú đạt 7.516 tỷ đồng, tốc độ tăng bình quân 7,25%/năm. Tăng thời gian lưu trú của khách từ 1,5 ngày lên 1,8 ngày và tăng chi tiêu bình quân từ 1,5 triệu đồng/người lên 1,9 triệu đồng/người...

Gia Phúc