Hải quan Quảng Ngãi: Dự kiến số thu ngân sách 2018 tăng gần 448%

12:46:31 PM | 10/9/2018

Phóng viên Tạp chí Vietnam Business Forum đã có cuộc phỏng vấn với ông Huỳnh Văn Cẩn, Cục trưởng Cục Hải quan Quảng Ngãi về số thu cho ngân sách Nhà nước tăng đột biến này. Lê Hiền thực hiện.Ông Huỳnh Văn Cẩn, Cục trưởng Cục Hải quan Quảng Ngãi

Dự kiến thu ngân sách của hải quan Quảng Ngãi năm 2018 đạt khoảng 3.000 tỷ đồng tăng 448% so với chỉ tiêu được giao, ông có nhận định như thế nào về sự tăng thu đột biến này?

Nhìn chung nhiệm vụ  trong 8 tháng đầu năm 2018 của Cục hải quan Quảng Ngãi đã đạt được kết quả tích cực và toàn diện trên tất cả các lĩnh vực.

Về kim ngạch xuất nhập khẩu: với khối lượng hàng hóa đạt gần 4 tỷ (tấn/m3) với tổng giá trị kim ngạch đạt  trên 981 triệu USD. Hoạt động xuất nhập cảnh đã thực hiện thủ tục xuất nhập cảnh cho 334 lượt tàu và 6.434 thuyền viên.

Hiện số đã thu nộp ngân sách là 1.550 tỷ đồng, đạt 231,4% chỉ tiêu pháp lệnh được giao tại Quyết định số 2465/QĐ-BTC ngày 29/11/2017; bằng 221,4% chỉ tiêu phấn đấu thu NSNN năm 2018 lần thứ nhất (700 tỷ đồng) theo Chỉ thị số 555/CT-TCHQ ngày 26/01/2018 . Căn cứ dự báo tình hình hoạt động XNK trên địa bàn trong các tháng cuối năm, Hải quan Quảng Ngãi  đã tính toán và đăng ký số thu hết năm 2018 với TCHQ là 3.000 tỷ đồng (bằng 448% so với chỉ tiêu pháp lệnh giao đầu năm).

Đâu là nguyên nhân dẫn tới số thu NS tăng, thưa ông?

Tình hình thu NSNN đến thời điểm hiện tại  tăng đột xuất so với cùng kỳ, so với dự toán thu NSNN bao gồm các nguyên nhân chủ yếu.  Đầu tiên phải kể tới trong tổng số thu hiện tại thì ngoài số thu phát sinh từ các nguồn thường xuyên đã được dự báo chính xác thì số phát sinh đột xuất không dự báo được từ số thuế và tiền chậm nộp phát sinh do doanh nghiệp khai sửa đổi bổ sung thuế suất thuế nhập khẩu thông thường từ 0% lên 5% (do không được hưởng thuế suất MFN của các tờ khai năm 2017); Giá dầu thô tăng trong các tháng vừa qua; Dự án Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất đang triển khai dẫn đến số thuế thu được từ việc nhập khẩu tạo tài sản cố định từ Dự án này.

 Ngoài số liệu các khoản thu đột xuất phát sinh tăng nói trên thì tình hình hoạt động xuất nhập khẩu và thu thuế tại đơn vị diễn ra bình thường. Số thu ngân sách tập trung vào nhập khẩu dầu thô, từ nguồn xuất khẩu dăm gỗ, thuế giá trị gia tăng của hàng hóa nhập khẩu tạo tài sản cố định của các dự án đầu tư đang triển khai trên địa bàn,…

Xin ông cho biết những giải pháp cụ thể
trong việc nâng cao kết quả hoạt động của Cục Hải quan Quảng Ngãi trong thời gian tới?

Cục Hải quan Quảng Ngãi luôn xác định công tác cải cách TTHC để giảm thời gian, chi phí, nhân lực cho cá nhân, tổ chức khi tham gia TTHC trong lĩnh vực Hải quan là nhiệm vụ trọng tâm, lấy sự hài lòng làm thước đo trong việc giải quyết TTHC, hỗ trợ, thúc đẩy sự phát triển của doanh nghiệp là mục tiêu hàng đầu được đơn vị chú trọng, tập trung chỉ đạo, đẩy mạnh thực hiện.

Cục Hải quan Quảng Ngãi là một trong mười đơn vị trong toàn ngành triển khai đầu tiên về thủ tục hải quan điện tử theo Quyết định số 103/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; về triển khai hệ thống thông quan tự động VNACC/VCIS, đơn vị cũng đã chủ động trong việc tiếp cận hệ thống và đã triển khai thành công trước 2 tháng so với kế hoạch chung của toàn ngành..

Tích hợp và xử lý dữ liệu tự động, phấn đấu đạt kết quả tỷ lệ phân luồng kiểm tra (như 100% tờ khai thực hiện qua Hệ thống VNACCS/VCIS, Emanifest, thu thuế bằng phương thức điện tử,..). Tiếp tục triển khai cơ chế một cửa Quốc gia và cơ chế một cửa ASEAN theo kế hoạch của TCHQ. Triển khai thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 theo quyết định số 1533/QĐ-TCHQ ngày 27/5/2016 và công văn số 17663/BTC-TCHQ ngày 13/12/2016 (hiện tại có 31 thủ tục hành chính cấp Cục, 40 thủ tục hành chính cấp Chi cục, tổng hồ sơ đã thực hiện từ đầu năm 2018 đến nay là 425 hồ sơ, v.v…). Theo đó, công chức trực tiếp giải quyết TTHC không yêu cầu đối tượng nộp thêm giấy tờ, hồ sơ, lệ phí ngoài quy định. Ngoài ra đơn vị tích cực triển khai, tuyên truyền đến cán bộ công chức, doanh nghiệp tham gia xuất nhập khẩu trên địa bàn thực hiện Đề án nộp thuế điện tử và thông quan 24/7, qua đợt sơ kết 01 năm thực hiện đề án do TCHQ tổ chức vừa qua, Cục HQ Quảng Ngãi được đánh giá là một trong những đơn vị triển khai đề án đạt kết quả tốt, xếp hạng 7/35 Cục HQ tỉnh, thành phố). Việc duy trì, đẩy mạnh phát triển quan hệ đối tác, hợp tác Hải quan – Doanh nghiệp cũng được đơn vị tích cực triển khai đầy đủ, kịp thời.

Trân trọng cảm ơn ông!