ASEAN sẽ chấm dứt kỷ nguyên là “công xưởng” của thế giới

16:00:03 | 12/9/2018

Theo Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, những cơ hội và thách thức mà cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 mang lại sẽ chấm dứt kỷ nguyên “công xưởng” thế giới của ASEAN.

Phát biểu tại phiên toàn thể WEF ASEAN 2018, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cho biết, trước đây, khi nói đến ASEAN là nói đến khu vực có nguồn tài nguyên phong phú, là “công xưởng” của thế giới.Thách thức từ cách mạng CN 4.0
Tuy nhiên, trong cuộc cách mạng công nghệ 4.0, ASEAN được biết đến như một khu vực khởi nguồn sáng tạo. “Những cơ hội mà cuộc cách mạng 4.0 mang lại với các nước ASEAN là vô cùng lớn”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Theo đó, cơ hội, một là, tạo sự đột phá về năng suất trên 5 ngành công nghiệp lớn. Hai là, thúc đẩy tăng trưởng bao trùm hướng tới mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp quốc. Ba là, phát huy các DNNVV vốn là xương sống của các nền kinh tế ASEAN. Theo đó, Thủ tướng nhấn mạnh cuộc cách mạng CN 4.0 mở ra kết nối các DNNVV. Bốn là, cách mạng công nghiệp 4.0 có thể giúp ASEAN đi tắt trong công nghiệp hoá, giúp mạnh dạn phát triển trí tuệ nhân tạo và các ứng dụng KHCN nhằm nâng cao năng suất.

Cơ hội là vậy, tuy nhiên, Người đứng đầu Chính phủ Việt Nam cũng thẳng thắn chỉ ra những thách thức mà các nền kinh tế ASEAN phải đối mặt trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4.

Trước hết là thách thức lớn nguy cơ mất việc làm. “Theo ILO, khoảng 56% số lao động tại 5 quốc gia ASEAN đứng trước nguy cơ mất việc và chuyển sang cho trí tuệ nhân tạo. Nguy cơ chấm dứt kỷ nguyên “công xưởng” của thế giới”, Thủ tướng chia sẻ.

Tuy nhiên, Người đứng đầu Chính phủ Việt Nam cũng cho biết các chuyên gia đánh giá những cơ hội việc làm mới sẽ được hình thành, rất nhiều sinh kế cho người dân được xuất từ cuộc cách mạng 4.0.

“Cùng với đó, cách mạng công nghiệp lần thứ 4 cũng tạo ra thách thức về gia tăng khoảng cách thu nhập và nguy cơ gây bất ổn xã hội cũng là vấn đề đáng quan tâm", Thủ tướng nói.

Năm kiến nghị xây dựng ASEAN

Theo Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, ASEAN tự hào có một Singapore tiên phong về kinh tế số, đạt được những thành tựu thời gian qua. Đứng trước những cơ hội và thách thứ kể trên, trên cơ sở lăng kính vì sự phát triển cả khối, Thủ tướng đề xuất một số ưu tiên.

Thứ nhất, đề nghị chúng ta trao đổi để có thêm kết nối số và các kết quả của những kết nối này. Hợp tác chia sẻ dữ liệu.

Thứ hai, hài hoà môi trường kinh doanh, cần có các hoạt động ở quy mô khu vực. Do đó, Thủ tướng đề nghị cần phải xây dựng cơ chế hài hoà, môi trường kinh doanh, thể chế, luật pháp...giúp doanh nghiệp lợi khối đạt được sự tăng trưởng.

“Tại Hội nghị này, Việt nam sẽ đưa ra các sáng kiến về hoà mạng di động một giá cước toàn ASEAN”, Thủ tướng chia sẻ.

Thứ ba, Thủ tướng cũng đề cập đến vấn đề kết nối vườn ươm sáng tạo. theo đó, xây dựng khuôn khổ vườn ươm khu vực.

Thứ tư, tìm kiếm phát huy tài năng bởi tình trạng thiếu kỹ sư lành nghề đang xảy ra ở nhiều nước ASEAN. "Tìm kiếm kỹ sư làm nghề là một thách thức lớn đối với ASEAN, tôi đề nghị ươm mầm tài năng trong khu vực", ông nói.

Thứ năm, hình thành mạng lưới giáo dục ASEAN và hệ thống giáo dục suốt đời. “Cách mạng công nghệ sẽ mang đến sự biến đổi liên tục của công nghệ, việc làm. Do đó, cần hình thành hệ thống mạng lưới giáo dục và giáo dục suốt đời của các nước ASEAN”, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh.

Người lãnh đạo cao nhất Chính phủ Việt Nam cũng cho rằng: “Trong bối cảnh 4.0, chúng ta phải chung tay hợp tác để phát triển, lấy người dân làm trung tâm. ASEAN đã khẳng định vai trò trung tâm trong khu vực”.