Để “tam nông” bứt phá từ các dòng sản phẩm đặc thù

22:31:47 | 13/12/2018

Bằng những hướng đi bài bản, có chiến lược và tầm nhìn mới, ngành nông nghiệp Đồng Nai đã và đang từng ngày xây dựng thương hiệu riêng, tạo điều kiện để người dân tiếp cận khoa học kỹ thuật (KHKT) và nguồn vốn. Đến hôm nay, “tam nông” của địa phương đã có sự chuyển biến mạnh mẽ cả về lượng lẫn về chất, sẵn sàng cùng tỉnh hòa nhập vào cuộc cách mạng 4.0.

Tăng khả năng cạnh tranh của các mặt hàng nông sản
Việc nâng cao nhận thức người dân trong ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật, tận dụng lợi thế địa phương để tăng gia sản xuất, lựa chọn giống cây trồng vật nuôi phù hợp với tình hình thời tiết là yêu cầu cấp thiết. Trên cơ sở đó, thời gian qua, ngành nông nghiệp tỉnh Đồng Nai đã có nhiều chính sách hiệu quả, góp phần đưa giá trị sản xuất bình quân ở mức cao hơn so với bình quân chung cả nước, mức tăng trưởng bình quân năm đạt từ 3,5-4%/năm (riêng năm 2017 đạt 3,15%, cao hơn bình quân cả nước là 2,94%). Trong năm 2017, giá trị sản xuất ngành nông nghiệp đạt hơn 37,1 nghìn tỷ đồng (tăng 3,15% so với năm 2016). Trong đó giá trị sản xuất ngành trồng trọt đạt hơn 14,4 nghìn tỷ đồng, giá trị sản xuất ngành thủy sản đạt hơn 1,8 nghìn tỷ đồng, giá trị sản xuất ngành lâm nghiệp đạt 266 tỷ đồng; đưa thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn đạt khoảng 47,62 triệu đồng/người/năm.

“Công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực nông nghiệp được tăng cường trên tất cả các lĩnh vực. Nổi trội là công tác dự báo, chỉ đạo, kiểm tra, kiểm soát phòng chống dịch bệnh, dịch hại trên cây trồng, vật nuôi, do vậy hằng năm không có phát sinh các ổ dịch bệnh với quy mô lớn gây thiệt hại nặng tới sản xuất. Không để xảy ra cháy rừng và các vụ vi phạm nghiêm trọng về quản lý bảo vệ rừng, các công trình thủy lợi được kiểm tra, quản lý chặt chẽ…”- ông Huỳnh Thành Vinh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Đồng Nai cho biết. Không chỉ thế, đứng trước yêu cầu thị trường trong tiến trình hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, cũng như để tăng cường khả năng cạnh tranh của các mặt hàng nông sản, ngành cũng chú trọng tổ chức các vùng sản xuất tập trung với quy mô hàng hóa, ứng dụng tiến bộ KHKT vào sản xuất; phát triển hợp tác xã (HTX) nông nghiệp… tạo tiền đề cho việc liên kết với doanh nghiệp, hình thành các chuỗi liên kết sản xuất gắn với chế biến, tiêu thụ nông sản. Đến nay tỉnh đã có 9 doanh nghiệp và 21 HTX nông nghiệp được chấp thuận chủ trương xây dựng 33 dự án cánh đồng lớn liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản.

Toàn tỉnh đã xây dựng 13 sản phẩm có nhãn hiệu riêng như xoài ở Vĩnh Cửu, Đinh Quán, Xuân Lộc; cà phê ở Định Quán, Tân Phú, Cẩm Mỹ; sầu riêng ở Cẩm Mỹ, Long Khánh, Tân Phú; điều Donafood…. Đã hình thành được một số vùng sản xuất tập trung đối với một số sản phẩm có cơ hội xuất khẩu, giá trị kinh tế cao, phù hợp điều kiện tự nhiên của từng địa phương. Tỉnh cũng đã có trên 3,3 nghìn trang trại chăn nuôi chiếm 88% tổng số trang trại trên địa bàn, chuyển một phần diện tích nuôi trồng thủy sản hình thức kỹ thuật thấp sang nuôi với hình thức bán thâm canh, thâm canh quy mô công nghiệp.

Hướng đi riêng
Toàn tỉnh hiện có hơn 33 nghìn ha cây trồng lâu năm đã lắp đặt hệ thống tưới tiết kiệm và bón phân qua đường ống (chiếm tỷ lệ 12% diện tích cây trồng). Nhiều vùng đã áp dụng thực hành nông nghiệp tốt GAP, các chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm, các sản phẩm cấp giấy chứng nhận VietGAP, GlobalGAP. Cùng với đó thì việc liên kết, hợp tác với các tổ chức, viện nghiên cứu nông nghiệp cả nước và quốc tế nhằm tiếp cận thông tin, chuyển giao tiến bộ KHKT đã được tỉnh nhà chú trọng.

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) xây dựng nông thôn mới (NTM) cũng là nhiệm vụ trọng tâm của ngành để theo kịp tiến trình phát triển chung của các địa phương trong vùng và cả nước. Theo đó, Đồng Nai đã bám sát Nghị quyết số 26-NQ/TW và Kế hoạch số 97-KH/TU về nông nghiệp, nông dân, nông thôn địa bàn tỉnh. Toàn tỉnh có 129/133 xã đạt chuẩn NTM, chiếm 97% tổng số xã xây dựng NTM, vượt 17% so chỉ tiêu kế hoạch giai đoạn 2016-2020. Phấn đấu hoàn thành 100% xã, 100% đơn vị cấp huyện đạt chuẩn NTM năm 2018 và tỉnh đạt chuẩn NTM năm 2019.

“Tỉnh cũng đang có định hướng phát triển nông nghiệp gắn với phát triển dịch vụ, du lịch sinh thái. Đây là cơ sở quan trọng để đề cao trách nhiệm của xã hội, người dân và doanh nghiệp trong gìn giữ và bảo vệ môi trường. Song song với đó, các chính sách đất đai; chính sách tài chính – tín dụng về thuế đất; bảo hiểm nông nghiệp; phát triển đối tác công – tư; đổi mới công tác giáo dục đào tạo, chủ động hội nhập quốc tế, tạo sức cạnh tranh cho nông dân sẽ là yếu tố tạo nên sự phát triển bền vững cho ngành nông nghiệp tỉnh” – ông Vinh nhấn mạnh.

HÀN LƯƠNG