Deloitte Việt Nam nhận chứng chỉ toàn cầu về bình đẳng giới

11:17:42 | 18/3/2019


Deloitte Việt Nam vừa vinh dự được nhận chứng chỉ bình đẳng giới toàn cầu EDGE (Economic Dividends for Gender Equality - Lợi ích Kinh tế từ Bình đẳng Giới), cấp độ MOVE.

Đây là chứng chỉ toàn cầu với phương pháp và tiêu chuẩn đánh giá hàng đầu thế giới về bình đẳng giới trong doanh nghiệp do tổ chức uy tín EDGE Certified Foundation (Thụy Sỹ) cấp. Chứng chỉ này hiện đã được áp dụng tại hơn 200 tổ chức của 23 ngành nghề khác nhau ở 50 quốc gia trên thế giới.Bà Hà Thu Thanh, Chủ tịch Delotite Việt Nam, chia sẻ với các nữ doanh nhân về bình đẳng giới tại nơi làm việc

Cấp độ MOVE là cấp độ 2 trong 3 cấp độ của chứng chỉ EDGE, bao gồm ASSESS, MOVE và LEAD. Các công ty đạt chứng nhận ở cấp độ MOVE là những công ty không chỉ đưa ra một cam kết công khai mà đã đạt được một số cột mốc quan trọng nhất định trong nỗ lực hướng tới bình đẳng giới tại nơi làm việc liên quan đến bình đẳng giới trong tuyển dụng nguồn nhân lực, chế độ lương, các chính sách và hoạt động thực tiễn về bình đẳng giới, cũng như xây dựng văn hóa doanh nghiệp với sự gắn kết tích cực và phát triển công bằng cho cả lao động nam và nữ.

Deloitte Việt Nam là công ty thứ 2 tại Việt Nam và công ty số 26 trên thế giới nhận được chứng chỉ EDGE cấp độ MOVE. Trên thế giới, hiện có 169 doanh nghiệp đã được cấp chứng chỉ bình đẳng giới EDGE, trong đó chỉ có 2 doanh nghiệp đã được nhận chứng chỉ EDGE cấp độ cao nhất – LEAD, còn lại hầu hết là cấp độ ASSESS. Việt Nam có 4 doanh nghiệp được nhận chứng chỉ này, bao gồm SASCO, Martime Bank, EVN và Deloitte Việt Nam.

Để nhận được chứng chỉ EDGE, các công ty sẽ trải qua quá trình khảo sát, đánh giá chính sách và thực thi bình đẳng giới theo các tiêu chuẩn EDGE do FLOCert - đơn vị kiểm toán độc lập của Đức thực hiện.

Việc được nhận Chứng chỉ EDGE khẳng định sự nỗ lực phát triển nguồn nhân lực bền vững thông qua thúc đẩy quyền năng kinh tế của phụ nữ cũng như cam kết không ngừng trong việc thúc đẩy bình đẳng giới tại nơi làm việc và sự cống hiến nhằm mang lại những thay đổi tích cực cho xã hội của Deloitte Việt Nam trong suốt 28 năm hoạt động và phát triển.

T. Nam