Ngành thuế Ninh Thuận: Nỗ lực góp phần cải thiện môi trường kinh doanh

10:47:20 | 9/4/2019


So với nhiều tỉnh, thành khác, Ninh Thuận là địa phương có điều kiện kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn, số thu ngân sách còn hạn chế. Mặc dù vậy, được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của tỉnh, sự phối hợp chặt chẽ của các cấp, các ngành, sự nỗ lực vượt qua khó khăn của doanh nghiệp, người dân và quyết tâm phấn đấu của toàn thể công chức ngành thuế, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh đang ngày một tăng.


Ông Nguyễn Văn Dũng, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Ninh Thuận

Ông Nguyễn Văn Dũng, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Ninh Thuận cho biết, năm 2018, kết quả thu ngân sách Nhà nước (phần thu nội địa) đạt và vượt dự toán Bộ Tài chính, HĐND tỉnh giao, cụ thể: toàn tỉnh thu được 2.475 tỷ đồng, đạt 125,8% dự toán Bộ Tài chính giao, đạt 109,5% dự toán HĐND tỉnh giao, tăng 8% so với số thu năm 2017; cả 15/15 khoản thu đạt và vượt dự toán Bộ Tài chính, HĐND tỉnh giao.

Không chỉ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thu ngân sách, với mục tiêu tạo điều kiện ngày càng thuận lợi cho người nộp thuế (NNT), Cục Thuế tỉnh Ninh Thuận đã quan tâm thực hiện công tác cải cách hành chính (CCHC), đơn giản hóa thủ tục thuế; tăng cường tuyên truyền, phổ biến chính sách thuế; tư vấn, hỗ trợ NNT ngày càng sát với yêu cầu thực tế, phù hợp với từng nhóm ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và hiện đại hóa ngành thuế...từ đó nâng cao ý thức chấp hành pháp luật thuế, tiết kiệm thời gian giao dịch, chi phí lưu trữ hồ sơ cho người dân và doanh nghiệp.

Đa phần doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận là doanh nghiệp vừa và nhỏ, việc thực hiện chính sách thuế có nhiều khó khăn, song đến nay toàn tỉnh có 100% doanh nghiệp khai thuế điện tử, 100% doanh nghiệp đăng ký nộp thuế điện tử, trong đó 3 chỉ tiêu thành phần về nộp thuế điện tử là số doanh nghiệp nộp thuế điện tử, số chứng từ nộp thuế điện tử và số tiền thuế nộp điện tử đạt trên 98%, vượt chỉ tiêu đề ra tối thiểu 95% theo Nghị quyết 19-2017/NQ-CP của Chính phủ, được Tổng cục Thuế đánh giá là một trong ba đơn vị dẫn đầu cả nước về triển khai nộp thuế điện tử, 100% hồ sơ hoàn thuế GTGT điện tử.

Trên cơ sở kết quả năm 2018, năm 2019 ngành thuế Ninh Thuận phấn đấu thu ngân sách Nhà nước (phần thu nội địa) đạt 2.520 tỷ đồng. Ông Nguyễn Văn Dũng cho biết, đây là nhiệm vụ khá nặng nề trong tình hình kinh tế có nhiều biến động, thời tiết diễn biến phức tạp. Tuy nhiên, với những điểm sáng trong bức tranh kinh tế tỉnh, đặc biệt trong lĩnh vực du lịch, năng lượng tái tạo, ngành sẽ nỗ lực để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Theo đó, để đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ, chỉ tiêu năm 2019, ngành thuế Ninh Thuận đang tập trung triển khai thực hiện một số giải pháp trọng tâm như: chủ động tham mưu Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh trong chỉ đạo điều hành công tác thu ngân sách Nhà nước. Chú trọng công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về thuế; tập trung hỗ trợ tháo gỡ khó khăn, vướng mắc nhằm thúc đẩy sản xuất kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. Thực hiện tốt cải cách hành chính, hiện đại hóa ngành thuế; tăng cường thanh, kiểm tra, thu hồi nợ đọng tiền thuế, tạo sự công bằng bình đẳng trong việc thực hiện nghĩa vụ nộp thuế, cạnh tranh lành mạnh. Đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng; tăng cường quản lý nội ngành, kỷ luật, kỷ cương hành chính, đổi mới phương pháp làm việc; củng cố, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức thuế.

Trong nỗ lực nhằm góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao chỉ số PCI của tỉnh, ngành thuế Ninh Thuận đã, đang và sẽ triển khai thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp như: Tiếp tục đổi mới và đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về thuế; tập trung hỗ trợ tháo gỡ khó khăn, vướng mắc nhằm thúc đẩy sản xuất kinh doanh, nâng cao khả năng tự tính, tự khai, tự nộp thuế và tự chịu trách nhiệm của NNT theo quy định của Luật Quản lý thuế. Triển khai một số chương trình, đề án hiện đại hóa công tác kê khai, nộp thuế nhằm tiết kiệm thời gian giao dịch, lưu trữ hồ sơ, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. Triển khai áp dụng các hình thức khai thuế điện tử, nộp thuế điện tử, hoàn thuế GTGT điện tử cho doanh nghiệp. Tiếp tục đẩy mạnh CCHC và hiện đại hóa ngành thuế nhằm nâng cao hiệu quả quản lý thuế, góp phần cải thiện môi trường kinh doanh và tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, phòng, chống tham nhũng trong cán bộ công chức ngành thuế.