Động lực phát triển của vùng ĐBSCL

10:12:17 | 5/5/2010

Sau 5 năm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, mới đây Cần Thơ đã được Thủ Tướng Chính phủ chứng nhận là đô thị loại I trực thuộc Trung ương, Cần Thơ đã và đang ngày càng khẳng định vai trò, vị trí là trung tâm vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL).

Tăng trưởng cao

Hơn 5 năm qua, thành phố Cần Thơ đã đạt nhiều kết quả quan trọng trong phát triển kinh tế- xã hội, tăng trưởng kinh tế duy trì ở mức khá cao, bình quân trên 15,6%/năm. Đặc biệt, trong lĩnh vực công nghiệp - xây dựng, thương mại - dịch vụ. Đối với lĩnh vực nông nghiệp, cuối năm 2008, giá trị sản xuất trên một ha đất nông nghiệp đạt 62,3 triệu đồng và giá trị tăng thêm gần 42 triệu đồng/ha. Tỷ trọng giá trị thủy sản tăng từ 15,9% (năm 2003) lên gần 33% trong năm 2008. Trong lĩnh vực dịch vụ, các DN hoạt động trong lĩnh vực thương mại - dịch vụ phát triển đáng kể và phát triển theo hướng đa dạng hóa các loại hình, khối lượng hàng hóa lưu thông tăng cao. Giá trị kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tăng bình quân 28,5%/năm, chiếm 15,6% giá trị xuất khẩu hàng hóa toàn vùng ĐBSCL. Hoạt động du lịch có bước phát triển khởi sắc, đa dạng, phong phú, đặc biệt năm 2008, Cần Thơ đã tổ chức thành công năm du lịch quốc gia Cần Thơ - Mekong 2008, tạo được ấn tượng tốt đẹp của du khách khi đến với Cần Thơ và vùng ĐBSCL. Hệ thống tín dụng, ngân hàng tiếp tục phát triển với nhiều loại hình dịch vụ mới đáp ứng yêu cầu phát triển sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng của nhân dân.

Kinh tế phát triển kéo theo cơ sở hạ tầng có nhiều chuyển biến. Những công trình lớn như cảng Cái Cui, cụm cảng Cần Thơ, Nhà máy nhiệt điện Ô Môn, cảng hàng không Cần Thơ, cầu Cần Thơ, một số trường đại học, hệ thống giao thông đường bộ đã và đang được xây dựng, tạo diện mạo và tầm vóc mới cho Cần Thơ.

Hướng đến năm 2020

Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Cần Thơ, tính đến cuối tháng 4-2009, thành phố có 43 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) với vốn đăng ký trên 732,8 triệu USD, vốn thực hiện hơn 127,5 triệu USD (chiếm 17,4% vốn đầu tư). Các dự án FDI này giải quyết việc làm ổn định cho khoảng 5.000 lao động. Trong số các dự án FDI trên địa bàn thành phố, hiện có 24 doanh nghiệp đang hoạt động có doanh thu, 4 tháng đầu năm 2009, ước doanh thu các doanh nghiệp này đạt khoảng 78,9 triệu USD (xuất khẩu 14,2 triệu USD, tiêu thụ nội địa 64,7 triệu USD) và thực hiện nộp ngân sách 850.000 USD. Đây là những tín hiệu vui cho thấy thành phố đang thu hút mạnh các nhà đầu tư.

Thành phố Cần Thơ dự kiến đến năm 2020, sẽ có tốc độ tăng trưởng GDP bình quân 18%/năm; trong cơ cấu kinh tế, Nông-lâm-ngư nghiệp chiếm 3,7%; công nghiệp-xây dựng chiếm 53,8%; dịch vụ 42,5%; GDP đầu người sẽ đạt hơn 4.600 USD/ người/năm...

Cần Thơ sẽ tập trung cao các nguồn lực, trong đó ưu tiên dành vốn ngân sách và huy động các nguồn lực khác để đẩy nhanh xây dựng đồng bộ kết cấu hạ tầng kinh tế và xã hội, hiện đại hóa hệ thống kết cấu hạ tầng đô thị xứng tầm là thành phố đô thị loại I được đề ra trong kế hoạch số 06 về việc triển khai thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW của Hội nghị lần thứ VII, Ban chấp hành Trung ương Đảng – khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn (gọi tắt là Nghị quyết tam nông) mà UBND TP Cần Thơ vừa ban hành nhằm tạo sự chuyển biến tích cực, mạnh mẽ trong sản xuất theo hướng nông nghiệp đô thị, công nghệ chất lượng cao.

Thanh Thảo