Nâng dần vị thế của ngành công nghiệp

10:32:56 | 5/5/2010

Công nghiệp là thế mạnh quan trọng, giữ vai trò chủ đạo của nền kinh tế và được coi là nền tảng cho quá trình CNH-HĐH của thành phố Cần Thơ. Quy mô về giá trị sản xuất công nghiệp của thành phố đang đứng đầu vùng ĐBSCL và đứng thứ 12 trong cả nước.

Tạo đà cho sản phẩm chủ lực phát triển

Trong 6 tháng đầu năm 2009, giá trị sản xuất công nghiệp ước thực hiện 6.775,151 tỷ đồng, đạt 37,43% kế hoạch và tăng 7,45% so với cùng kỳ năm trước. Để không chỉ thuần túy là vùng sản xuất lương thực, vựa lúa của cả nước… với nhịp độ tăng trưởng bình quân 19%/năm, đóng góp gần 32%/năm vào GDP thành phố. Nhiều dự án thuộc lĩnh vực công nghiệp lớn của thành phố như: Công nghiệp chế biến, điện - điện tử, hoá chất, cơ khí, dệt may, da giày, vật liệu xây dựng đang được kêu gọi đầu tư. Trên cơ sở đó, thành phố phát triển các sản phẩm có thị trường tiêu thụ, lợi thế cạnh tranh gồm nông thủy sản chế biến, cơ khí phục vụ nông nghiệp, sản phẩm từ kim loại, hóa chất, hóa dược, nhựa gia dụng, thuộc da, hàng may mặc, hàng tiêu dùng, công nghiệp điện, điện tử… Song song đó, thành phố cũng đẩy nhanh tiến độ cải tiến công nghệ, đưa tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, xúc tiến thương mại, hỗ trợ doanh nghiệp tìm kiếm, mở rộng thị trường xuất khẩu, chú trọng thị trường nội địa và quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế. Nhiều doanh nghiệp cũng được thành phố khuyến khích mở rộng việc đăng ký nhãn hiệu hàng hóa, xây dựng và quảng bá thương hiệu, thực hiện quyền bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp. Trong thời gian đến, thành phố sẽ xúc tiến các thủ tục để lập dự án nhằm tiếp tục mở rộng các khu công nghiệp mới cùng với việc thường xuyên vận động các thành phần kinh tế tham gia xây dựng hạ tầng các khu công nghiệp, cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp phục vụ thu hút đầu tư trong và ngoài nước; phổ biến cho các doanh nghiệp những thuận lợi và khó khăn trong thực hiện cam kết AFTA và trong bối cảnh nước ta là thành viên của WTO để doanh nghiệp chủ động sản xuất kinh doanh phù hợp với luật pháp và thông lệ quốc tế, đặc biệt là vấn đề chống phá giá.

Phát triển công nghiệp công nghệ cao

Hiện công nghiệp và dịch vụ chiếm trên 80% cơ cấu kinh tế thành phố và là tiền đề để Cần Thơ khẳng định vai trò trung tâm công nghiệp, thương mại dịch vụ của vùng. Không giống như thành phố Hồ Chí Minh, và các tỉnh lân cận, Cần Thơ đã định hướng rõ sẽ phát triển công nghiệp công nghệ cao trên nền công nghiệp chế biến để tạo nguyên liệu cho cả vùng. Theo đó, Cần Thơ sẽ trở thành đầu mối phân luồn hàng hóa cho cả vùng. Ông Nguyễn Ngọc Minh, Giám đốc Sở Công Thương cho biết: Theo tính toán từ nay đến năm 2014 hoạt động thương mại trên địa bàn thành phố vẫn còn cao hơn so với công nghiệp. Vì vậy, định hướng đến năm 2020 Cần Thơ hướng đến phát triển công nghiệp công nghệ cao vẫn còn nhiều khó khăn. Theo đó, thành phố cần tăng cường đào tạo cán bộ khoa học công nghệ, ưu tiên cho các lĩnh vực công nghệ cao - kỹ thuật cao, chú trọng công nghệ sinh học, công nghệ thông tin, công nghệ tự động hóa làm tiền đề cho triển khai các công nghệ mới vào sản xuất kinh doanh.

PV