Quy hoạch mở rộng Khu Kinh tế Dung Quất

10:30:22 | 17/11/2010

Theo Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, sẽ quy hoạch mở rộng Khu Kinh tế Dung Quất, đưa diện tích 10.300 hiện nay lên 45.332 ha, để hình thành Thành phố công nghiệp mở.

Quyết định 2052/QĐ-TTg ngày 10/11/2010 của Thủ tướng phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020 nêu rõ: Quy hoạch mở rộng Khu Kinh tế Dung Quất, đưa diện tích 10.300 hiện nay lên 45.332 ha, để hình thành Thành phố công nghiệp mở, Trung tâm lọc hóa dầu quốc gia (công suất 10 triệu tấn/năm) gắn với cảng nước sâu Dung Quất II, sân bay Quốc tế Chu Lai, là trung tâm kinh tế của tỉnh Quảng Ngãi trong Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung.

Cũng theo định hướng phát triển công nghiệp của tỉnh, sẽ khai thác triệt để tiềm năng và lợi thế so sánh của tỉnh để phát triển công nghiệp với nhịp độ cao, đặc biệt là những lợi thế có được từ Khu kinh tế Dung Quất; tạo bước đột phá trong phát triển và chuyển dịch cơ cấu kinh tế của Tỉnh. Phấn đấu nâng tỷ trọng GDP công nghiệp - xây dựng lên 60% vào năm 2020.

Bên cạnh đó, tỉnh cũng sẽ quy hoạch các Cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp - làng nghề tại các huyện với tổng diện tích sử dụng khoảng hơn 560 ha, giải quyết việc làm cho khoảng 45.000 lao động.

Về định hướng phát triển du lịch, tỉnh quy hoạch phát triển thành 5 khu du lịch chính là: 1- Khu du lịch Trung tâm (thành phố Quảng Ngãi và vùng phụ cận), 2- Khu du lịch Đông Bắc (khu Vạn Tường và vùng phụ cận), 3- Khu du lịch phía Nam (Bãi biển Sa Huỳnh và phụ cận) , 4- Khu du lịch Tây Nam (Ba tơ và phụ cận) , 5- Khu du lịch Tây Bắc (Trà Bồng và vùng phụ cận).

Như vậy, bằng các nội dung quy hoạch cụ thể trên, tỉnh Quảng Ngãi có mục tiêu phấn đấu đạt nhịp độ tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm 14% trong giai đoạn 2011 - 2015; và khoảng 12 - 13% giai đoạn 2016 - 2020. GDP bình quân đầu người của tỉnh theo giá năm 2007 đạt khoảng 2.000 - 2.200 USD/người vào năm 2015 và 4.300 - 4.500 USD/người vào năm 2020.

Theo VGP