Doanh nghiệp FDI xuất khẩu hơn 70 tỷ USD trong 5 tháng đầu năm

11:18:59 | 14/6/2019

Trong 5 tháng đầu năm 2019, các doanh nghiệp FDI đã xuất khẩu 70,07 tỷ USD hàng hoá, tăng 5,6% (tương ứng tăng 3,69 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2018.

Theo số liệu từ Tổng cục Hải quan, tổng trị giá xuất nhập khẩu của Việt Nam trong 5 tháng đầu 2019 đạt 202,68 tỷ USD, tăng 8,8%, tương ứng tăng 16,47 tỷ USD về số tuyệt đối so với cùng kỳ năm 2018.

Trong đó, tổng trị giá xuất nhập khẩu của doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đạt 128,19 tỷ USD, tăng 6,6% (tương ứng tăng 7,89 tỷ USD).

Còn trị giá xuất nhập khẩu của khối doanh nghiệp trong nước là 74,49 tỷ USD, tăng 13% (tương ứng tăng 8,59 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2018.

Cụ thể hơn, số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan cho thấy, chỉ tính riêng nửa cuối tháng 5/2019, trị giá xuất khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp FDI đã đạt 8,62 tỷ USD, tăng 31,9%, tương ứng tăng 2,09 tỷ USD so với nửa đầu tháng 5/2019.

Tính chung 5 tháng, tổng trị giá xuất khẩu hàng hóa của khối doanh nghiệp này lên đến 70,07 tỷ USD, tăng 5,6% (tương ứng tăng 3,69 tỷ USD) so với cùng kỳ năm trước, chiếm 69,3% tổng trị giá xuất khẩu của cả nước.

Ở chiều ngược lại, trị giá nhập khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp FDI nửa cuối tháng 5 đạt 6,48  tỷ USD, tăng nhẹ 0,1% (tương ứng tăng 7 triệu USD) so với nửa đầu tháng 5.

Như vậy, tổng trị giá nhập khẩu trong 5 tháng đầu năm 2019 của nhóm các doanh nghiệp này là 58,12 tỷ USD, tăng 7,8% (tương ứng tăng 4,19 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2018, chiếm 57,2% tổng trị giá nhập khẩu của cả nước.

Cán cân thương mại của khối doanh nghiệp FDI đạt mức thặng dư gần 12 tỷ USD trong 5 tháng đầu năm 2019.
 
Nguồn: vneconomy.vn