Doanh nghiệp nhỏ và vừa: Tiếp cận vốn ưu đãi từ 1/7/2019

15:11:35 | 14/6/2019

Nghị định số 39/2019/NĐ-CP của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) chính thức được ban hành, có hiệu lực từ ngày 1/7/2019. 

Dù số lượng chiếm áp đảo với tỷ lệ xấp xỉ 97% tổng số DN đang hoạt động, đóng góp khoảng 45% vào GDP, 31% vào tổng thu ngân sách, nhưng DNNVV vẫn luôn phải loay hoay tìm kiếm các nguồn tài chính để hoạt động sản xuất, kinh doanh. Hiện, chỉ có 30% số DN trên nhận được cơ hội tiếp cận được với nguồn vốn tín dụng, số còn lại vẫn đang gặp khó khăn.

Do đó, Nghị định số 39/2019/NĐ-CP (Nghị định 39) của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Quỹ Phát triển DNNVV chính thức có hiệu lực từ 1/7/2019, tạo ra "lối mở" cho DN có thể tiếp cận nguồn vốn tín dụng. Đây là Quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách, hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận, do Thủ tướng Chính phủ thành lập. Cụ thể, Quỹ hoạt động theo mô hình công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, số vốn tối thiểu là 2.000 tỷ đồng.

Hoạt động cho vay của Quỹ được thực hiện dưới hai hình thức: Cho vay trực tiếp (Quỹ trực tiếp cho vay đối với DNNVV khởi nghiệp sáng tạo, DNNVV tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị có nhu cầu vay vốn) và cho vay gián tiếp (Quỹ thực hiện cho vay đối với DNNVV thông qua giao vốn cho ngân hàng thương mại).

Để được vay vốn, DNNVV khởi nghiệp sáng tạo, DNNVV tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị phải có dự án, phương án sản xuất, kinh doanh khả thi; đảm bảo nguồn vốn chủ sở hữu tối thiểu 20% tổng vốn đầu tư của dự án; đáp ứng các quy định về bảo đảm tiền vay theo quy định pháp luật.

Đáng chú ý, lãi suất cho vay trực tiếp của Quỹ bằng 80% mức thấp nhất lãi suất cho vay thương mại. Mức thấp nhất của lãi suất cho vay thương mại được xác định trên cơ sở so sánh lãi suất cho vay của 4 ngân hàng thương mại có vốn nhà nước và có tổng tài sản lớn nhất tại thời điểm xác định lãi suất cho vay của Quỹ.

Thời hạn cho vay được xác định phù hợp với khả năng thu hồi vốn, khả năng trả nợ của DN và điều kiện cụ thể của từng dự án, phương án sản xuất, kinh doanh nhưng tối đa không quá 7 năm.

Đặc biệt, để hỗ trợ DNNVV sử dụng nguồn vốn có hiệu quả, Quỹ thực hiện các hoạt động hỗ trợ tăng cường năng lực cho DNNVV bao gồm: Đào tạo, tư vấn, xúc tiến đầu tư, thương mại, cung cấp thông tin, cơ sở dữ liệu.

Bên cạnh đó, căn cứ nguồn vốn hoạt động và kế hoạch hoạt động hàng năm, Quỹ lập dự án, đề án hỗ trợ nghiên cứu phát triển; dự án, đề án đầu tư, thành lập cơ sở ươm tạo, cơ sở kỹ thuật, khu làm việc chung để hỗ trợ DNNVV, đảm bảo hỗ trợ hiệu quả, đúng đối tượng…

Để được vay vốn, DNNVV khởi nghiệp sáng tạo, DNNVV tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị phải có dự án, phương án sản xuất, kinh doanh có hiệu quả. Mức tài trợ vốn không quá 1 tỷ đồng cho một dự án, phương án sản xuất, kinh doanh nhưng không quá 50% vốn đầu tư xây dựng nhà xưởng, mua máy móc, thiết bị.

Nguồn: congthuong.vn