Công bố Báo cáo thường niên du lịch Việt Nam 2018

14:05:41 | 10/7/2019

Tại buổi họp báo của Tổng cục Du lịch diễn ra vào chiều 9/7, Tổng cục Du lịch đã công bố ấn phẩm “Báo cáo thường niên Du lịch Việt Nam 2018”.


Đại diện Tổng cục Du lịch giới thiệu ấn phẩm “Báo cáo thường niên Du lịch Việt Nam 2018”. Ảnh: VGP/Nhật Nam

Báo cáo là ấn phẩm do Tổng cục Du lịch phát hành hàng năm, cung cấp thông tin về các chỉ tiêu, số liệu chủ yếu của du lịch Việt Nam như số lượng khách quốc tế đến, khách nội địa, tổng thu từ khách du lịch, đóng góp của du lịch trong GDP, về các hoạt động chuyên ngành lữ hành và vận tải khách du lịch, lưu trú du lịch, xúc tiến du lịch, hợp tác quốc tế, xây dựng thể chế, chính sách.

Báo cáo thường niên là tài liệu quan trọng nhằm giới thiệu toàn diện những kết quả, hoạt động trọng yếu trong năm, đánh giá trình hình, dự báo xu hướng phát triển của một ngành, lĩnh vực, cơ quan, tổ chức.

Từ năm 2016, Báo cáo thường niên Du lịch Việt Nam được xuất bản đã trở thành một trong những ấn phẩm được trong nước và quốc tế quan tâm, hỗ trợ tích cực công tác quản lý nhà nước về du lịch và hoạt động của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp liên quan.

Báo cáo thường niên Du lịch Việt Nam 2018 khái quát tình hình du lịch thế giới năm 2018, nhất là các nước trong khu vực Đông Nam Á; tổng hợp tình hình du lịch Việt Nam qua các chỉ tiêu cơ bản; nêu rõ những đặc điểm nổi bật trong các lĩnh vực hoạt động như nâng cao năng lực, thể chế, chính sách, lữ hành và vận chuyển khách du lịch, cơ sở lưu trú du lịch, xúc tiến du lịch và hợp tác quốc tế.

Đối với từng thị trường nguồn trọng điểm, Báo cáo đưa ra một số thông tin chi tiết và nhận định cơ bản, thể hiện thực trạng và xu hướng trong 5 năm qua. 

Đáng chú ý, Báo cáo thường niên Du lịch Việt Nam 2018 cũng đưa ra những nhận định, dự báo cho năm 2019, nhấn mạnh triển vọng khách du lịch quốc tế toàn cầu sẽ tăng khoảng 3%-4%, tương đương mức trung bình trong toàn giai đoạn 2008-2018 và thấp hơn mức tăng 5,6% năm 2018. Khu vực châu Á và Thái Bình Dương dự báo tăng khoảng 5%-6% trong năm 2019.

Trong bối cảnh đó, Du lịch Việt Nam vẫn có thể có mức tăng cao hơn mức trung bình của thế giới và khu vực nhưng ở mức thấp hơn so với các năm trước do bối cảnh, xu hướng quốc tế và lượng khách quốc tế đến Việt Nam đã đạt quy mô lớn hơn thời kỳ trước sau 3 năm tăng cao liên tục, khó có thể tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng cao.

Báo cáo được phát hành phù hợp với thông lệ quốc tế, là một tài liệu hữu ích đối với các nhà quản lý, các nhà đầu tư du lịch, đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch và các bên liên quan, hỗ trợ tích cực trong việc lập kế hoạch và xây dựng chiến lược hoạt động.

Nguồn: baochinhphu.vn