Khai thác tiềm năng, thế mạnh du lịch Yên Bái

14:46:49 | 12/8/2019

Những năm gần đây, tỉnh Yên Bái đã và đang trở thành một trong những điểm đến thu hút khách du lịch. Lượng khách đến Yên Bái ngày càng tăng, năm sau cao hơn năm trước. Năm 2018 có 560.000 lượt khách du lịch đến Yên Bái (trong đó có 25.758 khách quốc tế) doanh thu đạt 333 tỷ đồng. Ngành Văn hóa Du lịch phấn đấu năm 2019 đạt mục tiêu đón và phục vụ 700.000 lượt khách, tổng doanh thu từ du lịch khoảng 420 tỷ đồng.

Trong những năm qua, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, sự phối hợp, vào cuộc của các sở, ban, ngành, đoàn thể, cấp ủy, chính quyền các cấp và sự đồng thuận của nhân dân các dân tộc trong tỉnh, bức tranh văn hóa, du lịch Yên Bái đã có diện mạo mới, đạt được những kết quả khá ấn tượng. Tiềm năng, thế mạnh về văn hóa, du lịch tiếp tục được khai thác, các di sản văn hóa trên địa bàn được quan tâm đầu tư tôn tạo, phát huy giá trị, trở thành sản phẩm của du lịch với đặc trưng riêng có của các địa phương trong tỉnh, thu hút đông đảo khách du lịch trong và ngoài nước, tạo việc làm, nâng cao ý thức bảo vệ và thu nhập cho người dân, nhất là ở vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Công tác bảo tồn, bảo tàng, trưng bày triển lãm và phát huy các giá trị văn hóa của dân tộc, phục hồi, bảo tồn, tôn tạo di tích được chú trọng, ngày càng nâng cao về chất lượng, góp phần gìn giữ, phát huy các giá trị lịch sử, văn hóa của tỉnh trong quá trình hội nhập và phát triển. Toàn tỉnh có 105 di tích đã được xếp hạng, trong đó có 13 di tích cấp quốc gia, 92 di tích cấp tỉnh. Hằng năm sưu tầm mới khoảng 112 hiện vật, nâng tổng số hiện vật trong bảo tàng tỉnh hiện nay có trên 24.200 hiện vật. Đề án trưng bày Nhà Bảo tàng tỉnh đang tiếp tục được triển khai thực hiện. Tính đến hết năm 2018, trên địa bàn tỉnh có 574 di sản văn hóa phi vật thể. Gồm các loại hình: tiếng nói, chữ viết (27 di sản); ngữ văn dân gian (35 di sản); nghệ thuật trình diễn dân gian (63 di sản); tập quán xã hội (317 di sản); lễ hội truyền thống (32 di sản); nghề thủ công truyền thống (42 di sản); tri thức dân gian(58 di sản). Đặc biệt, Lễ cấp sắc của người Dao, huyện Văn Yên và Nghệ thuật Xòe Thái ở Mường Lò - Nghĩa Lộ đã được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia. Tỉnh đã xây dựng Hồ sơ nghệ thuật Xoè Thái và tiến hành các thủ tục, trình tự trình UNESCO ghi danh là di sản văn hoá phi vật thể của nhân loại.

Yên Bái là tỉnh có nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú, đa dạng, có nhiều tiềm năng để phát triển ngành du lịch. Cảnh sắc thiên nhiên tươi đẹp kết hợp với truyền thống văn hóa lâu đời đã tạo cho tỉnh lợi thế phát triển du lịch đặc biệt là du lịch nghỉ dưỡng và du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng với những lợi thế về vị trí địa lý, tài nguyên thiên nhiên đa dạng, các giá trị văn hóa đặc sắc tỉnh Yên Bái được chia thành 04 vùng du lịch trọng điểm. Từ năm 2015 đến nay, tỉnh đã vận động và thu hút được một số nhà đầu tư lớn thực hiện một số dự án phát triển du lịch tại tỉnh, như: Công ty cổ phần Tập đoàn Hoa Sen, Tập đoàn Vingroup, Công ty Cổ phần Đầu tư và Du lịch Chân - Thiện - Mỹ...

Trên cơ sở tiềm năng, thế mạnh về du lịch của tỉnh, Ngành đã chủ động tham mưu ban hành cơ chế, chính sách đặc thù phát triển du lịch, đẩy mạnh hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch, chỉ đạo tổ chức các hoạt động du lịch - lễ hội, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các hoạt động kinh doanh du lịch. Công tác xúc tiến, quảng bá du lịch được quan tâm, đạt hiệu quả thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, thường xuyên cung cấp thông tin cho các doanh nghiệp lữ hành và khách du lịch cập nhật thông tin về các điểm du lịch khách đến thăm quan trên địa bàn tỉnh, góp phần giới thiệu, quảng bá tiềm năng, thế mạnh, hình ảnh tỉnh Yên Bái đến với bạn bè trong nước, quốc tế.