Đẩy mạnh ứng dụng CNTT đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập

14:50:19 | 12/8/2019

Theo kết quả đánh giá xếp hạng mức độ ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương do Bộ Thông tin và truyền thông công bố, năm 2018 Yên Bái tăng 1 bậc so với năm 2017. Kết quả này ghi nhận nỗ lực của Yên Bái trong triển khai giải pháp đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước.

Để triển khai, thực hiện hiệu quả việc ứng dụng CNTT trong công tác chỉ đạo, điều hành tại địa phương, cấp ủy, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở thường xuyên quán triệt nâng cao nhận thức tới cán bộ công chức, viên chức trong các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh ứng dụng CNTT; thường xuyên quan tâm, tăng cường công tác kiểm tra đánh giá tình hình ứng dụng CNTT, qua đó kịp thời đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp, đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính. Đặc biệt, để cụ thể hóa các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, tỉnh Yên Bái đã ban hành triển khai thực hiện nhiều chương trình, chính sách phát triển CNTT phù hợp với điều kiện ở mỗi cấp, ngành và nguồn lực của địa phương.

Đến nay, tỉnh đã triển khai, đưa vào sử dụng thống nhất phần mềm quản lý văn bản và điều hành cho 29 sở, ban, ngành của tỉnh, 17 đơn vị trực thuộc các sở ban ngành, 09 huyện thị và 180 xã, phường; đã kết nối với trục liên thông Quốc gia thực hiện gửi, nhận văn bản từ Văn phòng Chính phủ đến 03 cấp chính quyền của tỉnh Yên Bái, đồng thời cũng đảm bảm việc liên thông trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh theo cả chiều ngang lẫn chiều dọc, đảm bảo việc kết nối, sử dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành trực tuyến tới 100% các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh, 01 cổng thông tin điện tử tỉnh bao gồm 01 trang giao diện chính và 38 trang thành viên của các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và một số trang của các tổ chức chính trị - xã hội. Hệ thống Cổng dịch vụ hành chính công trực tuyến tỉnh Yên Bái đã được đầu tư, triển khai, áp dụng tại 22 đơn vị gồm: 20 cơ quan đơn vị cấp tỉnh; cấp huyện gồm 02 huyện Văn Yên, Văn Chấn và đang tiếp tục triển khai Bộ phận phục vụ hành chính công cấp huyện, cấp xã.

Giai đoạn 2014 – 2018, Sở Thông tin Truyền thông Yên Bái đã tập huấn cho khoảng 600 cán bộ công chức, viên chức các cấp, tạo đột phá, chuyển biến trong lãnh, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp; thay đổi phong cách, lề lối, tác phong làm việc của cán bộ, góp phần xây dựng nền hành chính công minh bạch, hiệu quả.

Ông Trần Hùng, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, khẳng định: Bên cạnh ứng dụng các phần mềm CNTT vào công tác quản lý và điều hành tỉnh Yên Bái quan tâm, đầu tư hệ thống hạ tầng CNTT. Hiện, 100% các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh đã có mạng LAN và kết nối mạng Internet tốc độ cao ADSL, FTTH; 100% số máy tính được kết nối mạng internet. Mạng Truyền số liệu chuyên dùng trong các cơ quan Đảng và Nhà nước trên địa bàn tỉnh đến nay đã được triển khai tại 111 điểm, trong đó có 33 điểm là các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, 78 xã, phường, thị trấn. Đưa các hệ thống ứng dụng Công nghệ thông tin dùng chung của tỉnh vào hoạt động trong môi trường mạng Truyền số liệu chuyên dùng trong các cơ quan Đảng và Nhà nước...

Việc đẩy mạnh phát triển, ứng dụng CNTT đã thúc đẩy CCHC, tăng cường khả năng quản lý, điều hành, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các cơ quan, đơn vị như: Phần mềm quản lý ngân sách, quản lý tài sản; cấp mã số đối tượng ngân sách, trao đổi dữ liệu thu chi (Sở Tài chính); Phần mềm quản lý cán bộ, công chức; quản lý địa giới hành chính (Sở Nội vụ); phần mềm giao dịch hồ sơ đóng BHXH (BHXH tỉnh Yên Bái); ứng dụng quản lý thuế tập trung (Cục thuế tỉnh); cấp đăng ký kinh doanh qua mạng (Sở kế hoạch và Đầu tư),...