Tổng cục Hải quan ký Biên bản ghi nhớ về hợp tác với Cơ quan bảo vệ Biên giới Vương Quốc Anh

09:48:46 | 3/10/2019

Quan hệ giữa Việt Nam và Vương quốc Anh thời gian qua phát triển rất tích cực và tốt đẹp. Hợp tác song phương trong lĩnh vực kinh tế, thương mại đã có bước phát triển nhất định, đặc biệt là từ sau khi hai nước ký Hiệp định đối tác chiến lược năm 2010. Năm 2018, kim ngạch xuất khẩu song phương giữa Việt Nam và Vương quốc Anh đạt trên 6,7 tỷ USD, tăng đều đặn qua các năm.

Sang năm 2019, tính 7 tháng đầu năm, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang Anh đã đạt 3,26 tỷ USD, tăng 2,95% so với cùng kỳ. Vương quốc Anh là đối tác thương mại lớn thứ 3 của Việt Nam trong các nước ở khu vực Châu Âu. Trong bối cảnh đó, Tổng cục Hải quan tin tưởng rằng hợp tác trong lĩnh vực hải quan giữa hai bên sẽ góp phần quan trọng cho hợp tác kinh tế thương mại đầu tư cũng như các lĩnh vực quan trọng khác giữa hai nước.

Với nỗ lực kết nối và hợp tác của cả hai phía thời gian qua, Hải quan Việt Nam và các đối tác của Vương Quốc Anh bao gồm Cơ quan Bảo vệ Biên giới Anh (UKBF) và Hải quan Hoàng gia Anh (HMRC) đã không ngừng nỗ lực để tăng cường quan hệ hải quan hướng đến kết quả hợp tác thực chất và mang lại hiệu quả cho công tác quản lý hải quan của mỗi bên. Cụ thể thời gian qua, Cơ quan Bảo vệ biên giới Anh UKBF đã và đang đào tạo các công chức hải quan Việt Nam trong chương trình phân tích xác định trọng điểm và lựa chọn các lô hàng đường biển để kiểm tra kiểm soát hải quan. Hỗ trợ này đáp ứng nhu cầu của chúng tôi trong giai đoạn hiện nay về nguồn nhân lực có chất lượng cao, tăng cường cho công tác kiểm soát hải quan.

Ngày 2/10/2019 Tổng cục Hải quan tổ chức lễ ký Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Tổng cục Hải quan Việt Nam và Cơ quan bảo vệ biên giới Vương quốc Anh, với mục tiêu tập trung vào các vấn đề hợp tác, cung cấp hỗ trợ cho hoạt động, đào tạo và xây dựng năng lực, trao đổi chuyên môn kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp, cung cấp trang thiết bị, hỗ trợ chuyên gia, và trao đổi về khoa học và công nghệ trong lĩnh vực hải quan. Đồng thời, văn kiện này là cơ sở để thiết lập các kênh trao đổi thông tin nghiệp vụ sẽ mang lại lợi ích thực chất cho hai bên. Sự kiện này sẽ là một trong những điểm nhấn, thắt chặt hơn nữa quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Vương quốc Anh trên mọi lĩnh vực.      

Trong dài hạn, để tạo cơ sở phát lý cần thiết và đầy đủ cho hợp tác trong lĩnh vực hải quan giữa Anh và Việt Nam, hiện nay hai bên đang hoàn thiện Bản chào Hiệp định giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Vương Quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ai Len về hợp tác và hỗ trợ hành chính trong lĩnh vực hải quan để xúc tiến đàm phán trong thời gian tới. Các đối tác của Hải quan Việt Nam tại Vương quốc Anh trong đó có UKBF và HMRC sẽ phối hợp chặt chẽ để đàm phán Hiệp định quan trọng này.

Lê Hiền