Hà Nội tập trung xây dựng chương trình mỗi xã một sản phẩm

10:16:31 | 3/10/2019

Tháng 7 vừa qua, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm năm 2019 - 2020 với tổng kinh phí thực hiện là 265 tỷ đồng.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết, dù triển khai muộn hơn so với các tỉnh, thành phố khác, nhưng Hà Nội phấn đấu phát triển, nâng cấp, hoàn thiện và tổ chức đánh giá xếp hạng từ 800 đến 1.000 sản phẩm đạt các tiêu chí của OCOP. Trong đó, có từ 500 sản phẩm tham gia được đánh giá và xếp hạng sản phẩm cấp thành phố, 100 sản phẩm được tham gia đánh giá và xếp hạng sản phẩm cấp quốc gia theo quy định. Đồng thời, triển khai thực hiện hai mô hình làng nghề gắn với du lịch tại làng nghề Vạn Phúc (quận Hà Đông) và Bát Tràng (huyện Gia Lâm). Hà Nội còn nâng cấp phần mềm Hệ thống truy xuất nguồn gốc thực phẩm nông, lâm, thủy sản của thành phố (hn.check.net.vn), trang điện tử nongthonmoihanoi.gov.vn để phục vụ công tác quản lý nhà nước và kết nối cung cầu các sản phẩm OCOP Hà Nội.

Trước mắt, Chương trình OCOP của Hà Nội tập trung vào các nhóm sản phẩm: Thực phẩm, đồ uống, thảo dược, vải và may mặc, đồ lưu niệm - nội thất - trang trí, dịch vụ du lịch nông thôn. Thành phố cũng đã thành lập Ban Chỉ đạo Chương trình mỗi xã một sản phẩm đến năm 2020, triển khai đồng bộ các giải pháp như bình chọn, đánh giá, công nhận sản phẩm OCOP với các mức “3 sao” (phục vụ thị trường trong nước); “4 sao” và “5 sao” (Có khả năng cạnh tranh, xuất khẩu). Từ cơ sở đó sẽ hỗ trợ các nhóm hàng nông sản xây dựng hệ thống truy xuất sản phẩm; tổ chức kết nối giao thương; tập trung đào tạo, tập huấn cho cán bộ và các hộ dân tham gia chương trình. Chương trình sẽ hỗ trợ, hướng dẫn các tổ chức tham gia đầu tư máy móc, trang thiết bị tiên tiến phục vụ sản xuất; thiết kế nhãn hiệu và đăng ký nhãn hiệu; tiếp cận nguồn vốn, thuê chuyên gia tư vấn; liên kết, tiêu thụ sản phẩm...

Ngọc Đan