Kinh tế Vĩnh Phúc 9 tháng đầu năm 2019 tiếp tục tăng trưởng tích cực

16:22:58 | 4/10/2019

9 tháng đầu năm 2019, tỉnh Vĩnh Phúc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong bối cảnh nền kinh tế thế giới có xu hướng tăng trưởng chậm lại với các yếu tố rủi ro, thách thức gia tăng. Song với sự quyết tâm của các sở, ban, ngành và các thành phần kinh tế, tình hình kinh tế 9 tháng đầu năm 2019 tiếp tục tăng trưởng tích cực trên các lĩnh vực.

Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) 9 tháng đầu năm 2019 theo giá so sánh 2010 đạt 62.151 tỷ đồng, tăng 8,63% so cùng kỳ năm 2018. Lĩnh vực công nghiệp tiếp tục thể hiện vai trò quan trọng trong bức tranh phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, đạt mức tăng 13,01% so với cùng kỳ, đóng góp vào tăng trưởng chung của tỉnh 6,20 điểm phần trăm. Các ngành thương mại dịch vụ tăng khá, thị trường hàng hoá trên địa bàn đa dạng, phong phú, đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng.

Công tác thu ngân sách nhà nước được tăng cường. Ngành Thuế đã tổ chức chỉ đạo thu quyết liệt, đôn đốc quyết toán các khoản thu ngân sách nhà nước như: thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp, các khoản thu từ đất, thu phí, lệ phí, đồng thời, hỗ trợ giải đáp chính sách, tháo gỡ kịp thời các khó khăn, vướng mắc cho người nộp thuế. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tính đến 24/9/2019 đạt 24.762 tỷ đồng, đạt 89,09% dự toán. Trong đó, thu nội địa đạt 21.607 tỷ đồng, đạt 89,12% dự toán. Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài vẫn là khu vực đem lại nguồn thu lớn cho ngân sách tỉnh với mức đạt 16.190 tỷ đồng, chiếm 65,38% tổng số thu ngân sách trên địa bàn.

Ngành ngân hàng tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các cơ chế, chính sách, giải pháp chỉ đạo điều hành của Ngân hàng nhà nước Việt Nam và của tỉnh, ưu tiên tập trung tín dụng vào các lĩnh vực sản xuất, lĩnh vực ưu tiên, tạo điều kiện thuận lợi trong việc tiếp cận vốn tín dụng của DN và người dân. Hiện, mức lãi suất huy động  trên địa bàn phổ biến ở mức 4,5-7,3%/năm đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 1 tháng trở lên. Lãi suất cho vay đối với các lĩnh vực ưu tiên ở mức 6-9%/năm; các lĩnh vực sản xuất kinh doanh thông thường ở mức 6,8-10,5%/năm. Nguồn vốn huy động trên địa bàn duy trì ở mức ổn định và tăng nhẹ so với thời điểm cuối năm 2018; tổng nguồn vốn huy động ước đạt 70.000tỷ đồng, tăng 1,43% so với cuối năm 2018; tổng dư nợ cho vay ước đạt 72.850 tỷ đồng, tăng 8,31% so với cuối năm 2018.

Chín tháng đầu năm 2019, hoạt động đầu tư, xây dựng trên địa bàn tăng trưởng khá, kết quả thực hiện vốn đầu tư phát triển toàn xã hội ước đạt 8.769,3 tỷ đồng, tăng 10,48% so với quý trước và tăng 3,46% so với cùng kỳ; vốn đầu tư thực hiện ước đạt 22.967,2 tỷ đồng tăng 6,18% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, vốn đầu tư xây dựng cơ bản vẫn chiếm tỷ trọng cao, đạt 14.308,5 tỷ, chiếm 62,30% tổng vốn đầu tư toàn xã hội.

Bên cạnh công tác xúc tiến, thu hút đầu tư nước ngoài, Tỉnh đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách hỗ trợ cho các nhà đầu tư trong nước; cải thiện môi trường đầu tư, giúp cho cộng đồng doanh nghiệp từng bước vượt qua khó khăn, đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh. Vốn đầu tư khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước có mức tăng khá. Tổng số dự án đầu tư trực tiếp trong nước (DDI) cấp mới trên địa bàn đạt 31 dự án với tổng số vốn đăng ký 9.787,5 tỷ đồng, làm thủ tục tăng vốn cho 06 dự án với tổng số vốn đầu tư đăng ký tăng là 879,37 tỷ đồng. Lũy kế đến hết tháng 9/2019, trên địa bàn tỉnh có 747 dự án DDI còn hiệu lực, với tổng số vốn đăng ký là 82.342,41 tỷ đồng.

Cùng với lợi thế về vị trí địa lý, môi trường đầu tư lành mạnh, việc triển khai, thực hiện đồng bộ các giải pháp để thu hút đầu tư với những chương trình, hoạt động xúc tiến đầu tư cụ thể, hiệu quả tại nhiều nước trên thế giới, Vĩnh Phúc tiếp tục được đánh giá là điểm đến tiềm năng của các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Trong kỳ, các đoàn công tác của tỉnh đã thực hiện hoạt động xúc tiến đầu tư tại các nước: Mỹ, Hà Lan, Đức và Séc và duy trì hoạt động xúc tiến đầu tư tại các thị trường truyền thống là Hàn Quốc, Nhật Bản và Đài Loan… Kết quả 9 tháng đầu năm, tổng số dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) cấp mới trên địa bàn tỉnh là 55 dự án với tổng vốn đầu tư 253 triệu USD, điều chỉnh tăng vốn cho 40 lượt dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký tăng là 313 triệu USD. Tổng vốn đầu tư cấp mới và tăng vốn đạt 566 triệu USD, tăng 67,09% so với cùng kỳ năm 2018. Lũy kế hết tháng 9/2019, trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc có 373 dự án FDI còn hiệu lực với tổng vốn đầu tư đăng ký 4,9 tỷ USD. 

Nguyệt Thắm (Theo Báo cáo tóm tắt: Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Vĩnh Phúc tháng 9 và 9 tháng đầu năm 2019)