Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam – Séc 22.11.2019

14:30:13 | 15/11/2019

Bộ trưởng Bộ Môi trường CH Séc, Ngài Richard Brabec, sẽ sang thăm Việt Nam từ 21-22/11/2019. Tháp tùng Ngài Bộ trưởng là đoàn doanh nghiệp hàng đầu của Séc hoạt động trong các lĩnh vực môi trường và trong các lĩnh vực như xử lý nước và rác thải, xử lý rác thải năng lượng, xử lý chất thải khu công nghiệp, y tế, dược phẩm và nông nghiệp.

Bộ trưởng Bộ Môi trường CH Séc, Ngài Richard Brabec, sẽ sang thăm Việt Nam từ 21-22/11/2019. Tháp tùng Ngài Bộ trưởng là đoàn doanh nghiệp hàng đầu của Séc hoạt động trong các lĩnh vực môi trường và trong các lĩnh vực như xử lý nước và rác thải, xử lý rác thải năng lượng, xử lý chất thải khu công nghiệp, y tế, dược phẩm và nông nghiệp.

Nhân dịp này, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam phối hợp với Liên đoàn Công nghiệp CH Séc và Đại Sứ quán CH Séc tại Việt Nam tổ chức Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam– Séc:

Thời gian:      08.30 – 11.30 ngày 22/11/2019 (thứ sáu)

Địa điểm:       Khách sạn Pan Pacific Hanoi, 01 Thanh Niên, Hà Nội

Mục đích của sự kiện là nhằm tạo cơ hội cho doanh nghiệp Việt Nam gặp gỡ trực tiếp, trao đổi về khả năng hợp tác liên doanh, hợp tác thương mại và đầu tư  với các doanh nghiệp Séc.

 Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam trân trọng kính mời đại diện quý Đơn vị tham dự sự kiện thiết thực này. Đề nghị quý vị đăng ký trước ngày 19/11/2019

Phiếu đăng ký : ấn vào đây

Các tài liệu liên quan :  ấn vào đây