Hà Nội phấn đấu hoàn thành nông thôn mới trong năm 2021

9:52:42 AM | 11/5/2020

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng yêu cầu các huyện, thị xã phải coi xây dựng nông thôn mới là phong trào thi đua thiết thực nhất ở ngoại thành, lập thành tích chào mừng thành công đại hội đảng bộ các cấp. Thành phố tập trung phấn đấu để 100% số xã hoàn thành NTM trong năm 2021.

Ban Chỉ đạo Chương trình số 02-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội về “Phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới (NTM), nâng cao đời sống nông dân giai đoạn 2016-2020” tổ chức hội nghị giao ban, đánh giá kết quả lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Chương trình số 02 của Thành ủy và Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) đến hết tháng 4/2020, bàn phương hướng thực hiện nhiệm vụ đến cuối năm 2020.

Hội nghi do bà Ngô Thị Thanh Hằng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy chủ trì hội nghị. Cùng dự có Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Văn Sửu và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, quận, huyện, thị xã trên địa bàn thành phố.

Báo cáo tại hội nghị, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) Hà Nội Chu Phú Mỹ cho biết, do ảnh hưởng bởi bệnh Dịch tả lợn châu Phi và dịch Covid-19, tốc độ tăng trưởng của ngành Nông nghiệp Hà Nội trong quý I-2020 giảm 1,17% so với cùng kỳ, diện tích gieo trồng cây vụ đông cũng bị giảm…

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Văn Sửu cho biết, Hà Nội đang thực hiện nhiệm vụ kép: Vừa bảo đảm các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, vừa phòng chống dịch bệnh. Đối với nông nghiệp, để bảo đảm mục tiêu tăng trưởng, Hà Nội tập trung tái đàn vật nuôi, đặc biệt là đàn lợn. Tuy vậy, các địa phương cần đặc biệt lưu ý đến công tác phòng, chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm; phòng, chống lụt bão... 

Bà Ngô Thị Thanh Hằng giao Sở NN&PTNT triển khai ngay gói hỗ trợ 700 tỷ đồng “kích cầu” nông nghiệp; triển khai phát triển chuỗi cung cấp rau, thịt của thành phố; tập trung tái cơ cấu nông nghiệp, phát triển thị trường, tạo cơ hội mới cho kinh tế nông nghiệp bảo đảm tăng trưởng ngành Nông nghiệp đạt 4,12% năm 2020...Về xây dựng nông thôn mới, thành phố có 353/382 xã (đạt tỷ lệ 92,4%) đã được công nhận, công tác y tế, phòng chống dịch bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân tiếp tục được quan tâm, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế trên địa bàn toàn thành phố đạt 88,3%...Ước tính, tổng kinh phí huy động thực hiện chương trình nông thôn mới từ đầu năm 2016 đến hết tháng 4-2020 là 56.096,5 tỷ đồng (tăng 11.379,5 tỷ đồng so với cuối năm 2019), Hà Nội phấn đấu 100% số xã hoàn thành nông thôn mới trong năm 2021.

Thực hiện Chương trình OCOP, đến hết năm 2019, thành phố đã tổ chức đánh giá, xếp hạng được 301 sản phẩm, trong đó có 6 sản phẩm tiềm năng đạt 5 sao đề nghị trung ương đánh giá, công nhận sản phẩm OCOP quốc gia; 207 sản phẩm đạt 4 sao; 88 sản phẩm đạt 3 sao...Bà Ngô Thị Thanh Hằng yêu cầu cấp ủy, chính quyền địa phương phải nâng cao vai trò trách nhiệm, hỗ trợ các sản phẩm nông sản, làng nghề của địa phương xây dựng OCOP, đẩy mạnh phát triển Chương trình OCOP nhằm tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho nông dân. Sở NN&PTNT cần phối hợp chặt chẽ với các quận, huyện, thị xã triển khai thực hiện Chương trình OCOP năm 2020 để đến cuối năm 2020, Hà Nội có 1.000 sản phẩm OCOP được đánh giá, phân hạng.

B. Liên (Vietnam Business Forum)