Phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ

1:20:18 PM | 19/5/2020

Nông nghiệp chuyển dịch theo hướng tích cực và tiếp tục duy trì tăng trưởng, kết cấu hạ tầng nông thôn được cải thiện rõ nét... Đó chính là những đánh giá chung khái quát phần nào tình hình phát triển ngành nông nghiệp của tỉnh Quảng Nam. Đó đồng thời cũng là tiền đề, là động lực cơ bản để tỉnh tiếp tục đề ra những hướng đi hiệu quả phát triển ngành nông nghiệp.

Thời gian qua, với tình hình dịch bệnh, thời tiết diễn biến thất thường, thị trường tiêu thụ không ổn định... đã khiến cho ngành nông nghiệp nước nhà nói chung và Quảng Nam nói riêng gặp không ít khó khăn. Mặc dù hiện nay, tổng sản phẩm lĩnh vực nông lâm thủy sản của tỉnh chỉ chiếm dưới 12% tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) nhưng vai trò của ngành vẫn có vị trí rất quan trọng trong phát triển kinh tế của tỉnh.

Ông Lê Ngọc Trung, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quảng Nam đánh giá: “Tỉnh nhà có nhiều lợi thế để phát triển ngành nông nghiệp với nguồn hải sản lớn; nguồn tài nguyên rừng khá lớn, hệ động – thực vật phong phú; nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới ẩm, gió mùa nên hội đủ điều kiện để phát triển lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp theo hướng hiện đại và bền vững… Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cũng đã từng khẳng định tại Hội nghị Phát triển kinh tế miền Trung gần đây rằng, nông, lâm, thủy sản là một trong những ngành kinh tế mũi nhọn giúp các địa phương miền Trung, trong đó có Quảng Nam phát triển. Vì thế, với những lợi thế sẵn có, tỉnh nhà chắc chắn sẽ từng bước hướng đến những thành công lớn trong thời gian tới”.

Theo Nghị quyết số 177/2015/NQ-HĐND về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020 phấn đấu đến năm 2020, Quảng Nam trở thành tỉnh khá của cả nước, sớm trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại. Trong đó có nêu rõ phát triển nông nghiệp và nông thôn theo hướng hiện đại hóa nông thôn và xây dựng nông thôn mới. Cụ thể, ước đến cuối năm 2020, trên địa bàn tỉnh có ít nhất 119 xã/204 xã đạt chuẩn nông thôn mới, đạt tỷ lệ 58,3% tổng số xã (tăng 31,83% xã so với năm 2015, tăng 8,3% so với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh đề ra đến năm 2020 (50%). Mục tiêu đến năm 2025 giá trị sản xuất ngành nông nghiệp (giá cố định năm 2010) dự kiến đạt 16.900 tỷ đồng; tốc độ tăng trưởng bình quân giá trị sản xuất (giá cố định năm 2010) ngành nông nghiệp đạt khoảng 3,5%/năm.

Để hướng tới mục tiêu nâng cao giá trị sản xuất của ngành, Quảng Nam chọn hướng phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ để tăng chất lượng, hiệu quả, giá trị gia tăng của nông sản truyền thống theo hướng phát triển sản xuất quy mô lớn. Hiện tỉnh đang khảo sát, lựa chọn một số vùng đủ điều kiện sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ gắn với đầu tư hạ tầng kỹ thuật; đồng thời xây dựng tiêu chí mời gọi, thu hút các doanh nghiệp quan tâm đầu tư vào các vùng này. Đồng thời tỉnh nhà sẽ luôn cố gắng tạo các mối liên kết sản xuất – chế biến – tiêu thụ theo chuỗi giá trị để dần tạo bước đột phá trong sản xuất nông nghiệp tại Quảng Nam.

Nguồn:  Vietnam Business Forum