Vĩnh Phúc sẽ có thêm 6 dự án khu công nghiệp mới, tổng vốn đầu tư gần 8.000 tỷ đồng trong năm 2020

09:18:22 | 11/9/2020

  

Dự kiến đến hết năm nay, Ban quản lý các Khu công nghiệp Vĩnh Phúc sẽ thực hiện cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 6 dự án đầu tư và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp (KCN), tổng mức đầu tư gần 8.000 tỷ đồng.

Tính đến nay, tỉnh Vĩnh Phúc có 18 KCN được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư, quy mô 5.228 ha. Trong đó có 8/9 khu công nghiệp được thành lập, cấp giấy chứng nhận đầu tư đi vào hoạt động; 1 khu đang thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng. Tỷ lệ lấp đầy diện tích đất công nghiệp đã bồi thường giải phóng mặt bằng đạt khoảng 84,4%.

Theo Ban quản lý các KCN Vĩnh Phúc, trong số 9 KCN đã được thành lập, cấp giấy chứng nhận đầu tư giai đoạn 2016-2019, Ban mới tham mưu UBND tỉnh Vĩnh Phúc thành lập và cấp mới 1 dự án là Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Bá Thiện, phân khu I, diện tích 247,6 ha, tổng vốn đầu tư 2.300 tỷ đồng. Dự kiến trong năm 2020, Ban sẽ thực hiện cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 6 dự án đầu tư và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp gồm: Khu công nghiệp Tam Dương I-khu 2, tổng vốn đầu tư 1.391,8 tỷ đồng; Khu công nghiệp Sông Lô I, tổng vốn đăng ký 1.194 tỷ đồng; Khu công nghiệp Sông Lô II, tổng vốn đầu tư 1.100 tỷ đồng; Khu công nghiệp Lập Thạch I, II, tổng vốn đăng ký 2.700 tỷ đồng; Khu công nghiệp Nam Bình Xuyên, tổng vốn đầu tư 47,75 triệu USD và Khu công nghiệp Bình Xuyên II, giai đoạn 2, tổng vốn đăng ký 18 triệu USD.

Ước tính đến hết năm 2020, Vĩnh Phúc sẽ có 15 KCN được thành lập và cấp giấy chứng nhận đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, với tổng diện tích trên 3.029,62ha, tống vốn đăng ký trên 14.417 tỷ đồng và 183,15 triệu USD.

Việc có thêm các khu công nghiệp được thành lập và có nhiều doanh nghiệp đi vào hoạt động không chỉ thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, tăng thu cho ngân sách tỉnh mà còn giúp Vĩnh Phúc giải quyết tốt bài toán việc làm cho lao động. Dự kiến năm 2020, các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh sẽ tạo việc làm, thu nhập ổn định cho khoảng hơn 99 nghìn lao động.

Nguyệt Thắm (Vietnam Business Forum)