Công ty “BioTestLab“ - Ukraina tìm kiếm đối tác Việt Nam

11:09:29 | 3/12/2020

Công ty "BioTestLab" - Ukraina / Doanh nghiệp là nhà sản xuất vắc xin, thuốc kháng sinh và các loại thuốc khác cho động vật nổi tiếng. Công ty đã có kinh nghiệm tại thị trường Việt Nam và đang tìm kiếm thêm các đối tác trong khu vực này.

Công ty mong muốn tìm kiếm đối tác VIệt nam quan tâm đến sản phẩm của công ty 

Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ với đại diện của
công ty "BioTestLab":
Người liên hệ: Vlad Mazurkevych
Quản lý xúc tiến xuất khẩu
Điện thoại di động. / Ứng dụng ứng dụng: + 38-097-177-73-01
E-mail:
v_mazurkevich@biotestlab.net

Thông tin về doanh nghiệp tải về tại: 61511729_dod.pdf 

Liên hệ:
Cu Viet Hung 

Deputy Manager    

Int'l Relations Dept
VCCI
Phone:     04-35742161
Fax:          04-35742020
Email:      hungcv@vcci.com.vn
 
Nguồn:  Vietnam Business Forum