Ra mắt trang thông tin hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua Covid- 19

11:11:53 | 9/12/2020

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) vừa chính thức ra mắt trang tin điện tử về các chính sách, giải pháp của Nhà nước giúp hỗ trợ doanh nghiệp ứng phó với dịch Covid-19.

Trang tin điện tử có tên miền https://hotro.vibonline.com.vn/ là kênh thông tin hiệu quả giúp nhóm các doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ, các doanh nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp, các doanh nghiệp tại địa bàn khó khăn, các doanh nghiệp yếu thế có thể tiếp cận nhanh chóng các thông tin về các chương trình, chính sách của Chính phủ và chính quyền các địa phương hỗ trợ doanh nghiệp ứng phó với đại dịch Covid-19. Theo đó, các doanh nghiệp có thể dễ dàng tìm kiếm thông tin về chính sách hỗ trợ, thủ tục để thụ hưởng các chương trình hỗ trợ theo nhóm ngành nghề, quy mô doanh nghiệp, địa bàn. 

Trang tin cũng là kênh đối thoại hiệu quả giữa doanh nghiệp và Bộ ngành trung ương, chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan đến chính sách hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua Covid-19; tạo diễn đàn chia sẻ những kinh nghiệm tốt, những thực tiễn hay trong hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua tác động của dịch Covid-19.

Trong bối cảnh nền kinh tế nói chung và các doanh nghiệp nói riêng đang phải đương đầu với những khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, trang tin Hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua Covid 19 (https://hotro.vibonline.com.vn/) giúp cho doanh nghiệp:      Cập nhật các gói hỗ trợ hiện hành của nhà nước dành cho các doanh nghiệp vượt qua Covid-19; Cập nhật các chính sách, thông tin hỗ trợ theo lĩnh vực ngành nghề của doanh nghiệp; Tìm kiếm  các văn bản chính sách hỗ trợ theo Bộ ngành, địa phương ban hành văn bản.

Ngoài ra, còn hỗ trợ doanh nghiệp tham gia các diễn đàn trao đổi về các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua Covid-19; Chia sẻ các kinh nghiệm tốt đã được áp dụng tại các tỉnh thành phố trên cả nước trong hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua Covid-19; các thông tin liên quan khác.

Trang tin này do VCCI quản trị, nằm trong khuôn khổ Dự án hỗ trợ doanh nghiệp tư nhân nhỏ và siêu nhỏ tiếp cận và tận dụng hiệu quả các chính sách hỗ trợ nhằm ứng phó kịp thời với tác động của dịch Covid-19. Đây là dự án thuộc Chương trình “Australia hỗ trợ cải cách kinh tế Việt Nam” (Aus4Reform) được thực hiện theo thỏa thuận tài trợ giữa Chính phủ Australia và Chính phủ Việt Nam.

Thành phần tham gia web là các doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp; chuyên gia; các cơ quan nhà nước; các tổ chức, cá nhân hữu quan khác.

Liên hệ: BAN PHÁP CHẾ- Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI)/ Điện thoại: 04 5771460 - Fax: 04 577 0632; Email: banphapche@vcci.com.vn.

L.A (Vietnam Business Forum)