Soạn quy chế thí điểm chuyển đổi mô hình Cty phát triển hạ tầng KCN

00:46:34 | 14/4/2011

Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng vừa giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu ý kiến của Bộ Tài chính, soạn thảo Quy chế thí điểm chuyển đổi công ty (Cty) phát triển hạ tầng khu công nghiệp (KCN) hoạt động theo mô hình đơn vị sự nghiệp có thu (SNCT) thành Cty TNHH một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu, trình Thủ tướng Chính phủ.

Được biết, kể từ khi Cty phát triển hạ tầng KCN hoạt động theo mô hình đơn vị SNCT đầu tiên được thành lập (Cty phát triển và khai thác hạ tầng KCN Đà Nẵng trực thuộc Ban quản lý các KCN và chế xuất Đà Nẵng), đến nay, nước ta đã có trên 40 đơn vị hoạt động theo mô hình này.

Theo báo cáo của các Cty, qua gần 10 năm hoạt động thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật, các Cty này đã đạt được một số kết quả nhất định. Tuy nhiên, trong quá trình hoạt động, các Cty này đã gặp không ít trở ngại trong việc vay vốn ngân hàng, do chưa theo quy định của Luật Doanh nghiệp; không được mở rộng ngành nghề; không chủ động trong việc thu chi...

Để đáp ứng yêu cầu phát triển mới, đòi hỏi cần nghiên cứu; xây dựng cơ chế chuyển đổi Cty phát triển hạ tầng KCN hoạt động theo mô hình đơn vị SNCT sang loại hình doanh nghiệp hoạt động theo Luật Doanh nghiệp.

Nguồn: VGP