Hội đồng Doanh nhân nữ Việt Nam tham gia chiến dịch “Rung chuông vì bình đẳng giới”

11:11:38 | 9/3/2021

Nhân kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3/2021, 106 Sở giao dịch chứng khoán trên thế giới cùng tham gia chiến dịch “Rung chuông vì bình đẳng giới”. Sự kiện do Cơ quan Liên hợp quốc về Bình đẳng giới và Trao quyền cho phụ nữ (UN Women), tổ chức Hiệp ước Toàn cầu Liên hợp quốc (UN Global Compact), Sáng kiến Sở giao dịch Chứng khoán Bền vững (SSE), Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC), Liên đoàn Sở giao dịch Chứng khoán Thế giới và Phụ nữ trong ETFs (WFE in ETFs) phát động.

Đây là năm thứ 7 Chiến dịch “Rung chuông vì bình đẳng” được tổ chức và là lần thứ 2 Việt Nam tham gia. Chiến dịch nhằm nhấn mạnh vai trò quan trọng của cộng đồng doanh nghiệp trong thúc đẩy bình đẳng giới, hướng tới đạt được các Mục tiêu Phát triển Bền vững và nâng cao nhận thức về Nguyên tắc Trao quyền cho Phụ nữ.

Sự kiện năm nay tại Việt Nam được tổ chức theo hình thức trực tuyến do Hội đồng Doanh nhân nữ Việt Nam thuộc Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh , UN Women, Chương trình WeEmpowerAsia và phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam thực hiện.

Lan Anh (Vietnam Business Forum)