Gặp gỡ doanh nghiệp Việt Nam - Trung Quốc (Tứ Xuyên)

09:42:05 | 17/3/2021

Kính gửi:  BAN LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ/ DOANH NGHIỆP

 Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) nhận được thông tin từ Sở Thương mại Tứ Xuyên phối hợp cùng Ngân hàng Công Thương Trung Quốc (ICBC) và Ngân hàng Công thương Trung Quốc (ICBC) chi nhánh tại Hà Nội tổ chức chương trình “Gặp gỡ trực tuyến doanh nghiệp Việt Nam – Trung Quốc (Tứ Xuyên) trong các lĩnh vực: kinh doanh nôi thất, dụng cụ kim khí, thiết bị máy móc, dụng cụ làm vườn, thiết bị xây dựng, gia công, máy móc nông lâm nghiệp…

Thời gian:     Thứ Hai, ngày 29 tháng 03 năm 2021

Các doanh nghiệp có nhu cầu giống nhau sẽ gặp gỡ trao đổi trực tiếp theo sự sắp xếp của Ban tổ chức. Quý Đơn vị/Doanh nghiệp có nhu cầu gặp gỡ đơn vị nào xin điền đẩy đủ thông tin theo form đính kèm; nêu rõ nhu cầu hợp tác (xuất khẩu hoặc nhập khẩu hoặc làm đại lý phân phối…) để ban Tổ chức có sự sắp xếp phù hợp.

Sau khi nhận được thông tin đăng ký, VCCI sẽ chuyển thông tin tới Ban Tổ chức. Mỗi đơn vị tham dự sẽ được cung cấp 1 đường link tham dự buổi làm việc trực tuyến gồm ID và mật khẩu qua email đã đăng ký và thông báo giờ cụ thể khi có lịch làm việc cho từng đơn vị. Các doanh nghiệp tham dự sẽ tham gia dưới hình thức trực tuyến B2B, ngôn ngữ sử dụng trong buổi làm việc: tiếng Anh, tiếng Trung (có hỗ trợ phiên dịch tiếng Việt).

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam trân trọng kính mời Quý Doanh nghiệp/Đơn vị quan tâm cử đại diện tham dự và gửi Phiếu đăng ký cho VCCI theo địa chỉ: Ban Quan hệ quốc tế - VCCI, A Tuấn Anh: 0362576666; Tel: 84-24-35742022/ Máy lẻ 205; Fax: 84-24-35742020/30; Email: anhnt@vcci.com.vn; trước ngày 20/03/2021. (Phiếu đăng ký, danh sách doanh nghiệp Trung Quốc đính kèm)

            Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Đơn vị / Doanh nghiệp.

Danh sách doanh nghiệp Tứ Xuyên

Phiếu Đăng ký