Số DN thành lập mới và quay trở lại hoạt động cao hơn số rời khỏi thị trường

09:55:51 | 30/7/2021

Theo Tổng cục Thống kê, tính chung 7 tháng năm 2021, trung bình 1 tháng có gần 15.100 DN nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động. Trong khi đó, số DN rút lui khỏi thị trường là gần 11.400.


Ngay tại "tâm dịch" Bắc Giang, Công ty TNHH New Wing Interconnect Technology (KCN Vân Trung) là một trong nhiều DN hoạt động trở lại từ cuối tháng 5/2021 sau khi được tỉnh cho phép. Ảnh: Báo Bắc Giang

Đây là con số về tình hình đăng ký doanh nghiệp (DN) do Tổng cục Thống kê công bố trong Báo cáo tình hình KT-XH tháng 7 và 7 tháng năm 2021.

Tổng cục Thống kê cho biết do tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp và việc thực hiện giãn sách xã hội ở 20 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo Chỉ thị số 16/CT-TTg đã ảnh hưởng đến đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp trong tháng 7 và 7 tháng năm 2021.

Trong bối cảnh còn nhiều khó khăn và thách thức đó, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo quyết liệt các bộ, ngành, địa phương tạo điều kiện thúc đẩy sản xuất, lưu thông, phân phối hàng hóa an toàn.

Về tình hình hoạt động của DN, trong tháng 7/2021, cả nước có 8.740 DN thành lập mới với số vốn đăng ký gần 122.800 tỷ đồng và số lao động đăng ký 71.200 người, giảm 22,8% về số DN, giảm 25,3% về vốn đăng ký và giảm 0,9% về số lao động so với tháng 6/2021.

Vốn đăng ký bình quân một DN thành lập mới trong tháng 7 đạt 14 tỷ đồng, giảm 3,3% so với tháng 6 và giảm 22,5% so với cùng kỳ năm trước. Trong tháng 7, cả nước có 4.947 DN quay trở lại hoạt động, tăng 1,6% so với tháng trước và tăng 2,2% so với cùng kỳ năm trước…

Tính chung 7 tháng qua, cả nước có 75.800 DN đăng ký thành lập mới với tổng số vốn đăng ký đạt hơn 1,065 triệu tỷ đồng và tổng số lao động đăng ký là 555.500 lao động, tăng 0,8% về số DN, tăng 13,8% về vốn đăng ký nhưng giảm 7,2% về số lao động so với cùng kỳ năm trước.

Vốn đăng ký bình quân 1 DN thành lập mới trong 7 tháng đạt 14,1 tỷ đồng, tăng 12,9% so với cùng kỳ năm trước. Nếu tính cả con số hơn 1,366 triệu tỷ đồng vốn đăng ký tăng thêm của gần 27.6 000 DN thay đổi tăng vốn thì tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế trong 7 tháng năm 2021 đạt hơn 2,432 triệu tỷ đồng, tăng 16,1% so với cùng kỳ năm 2020.

Bên cạnh đó, trong tháng 7, còn có 29.600 DN quay trở lại hoạt động, tăng 3,6% so với cùng kỳ năm 2020 đã nâng tổng số DN thành lập mới và DN quay trở lại hoạt động trong 7 tháng qua là 105.400 DN. Tính trung bình mỗi tháng, có gần 15.100 DN thành lập mới và quay trở lại hoạt động.

Về số DN rút khỏi thị trường, trong 7 tháng qua, có gần 79.700 DN tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể và hoàn tất thủ tục giải thể, tăng 25,5% so với cùng kỳ năm 2020.

Theo đó, có gần 40.3000 DN tạm ngừng kinh doanh có thời hạn (tăng 23% so với cùng kỳ năm trước); 28.000 DN ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể (tăng 28,6%) và 11.400 DN hoàn tất thủ tục giải thể (tăng 27,4%). Tính trung bình mỗi tháng có gần 11.400 DN rút khỏi thị trường.

Nguồn: baochinhphu.vn