Tân cảng Sài Gòn đồng hành với khách hàng, hãng tàu “vừa chống dịch, vừa sản xuất”

09:17:24 | 11/8/2021

Trước diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19, Chính phủ, các Bộ ngành, địa phương đã thấu hiểu, chia sẻ và tạo điều kiện tốt nhất hỗ trợ các doanh nghiệp về cơ chế chính sách để duy trì, phục hồi và phát triển sản xuất. Với quyết tâm “vừa chống dịch, vừa sản xuất”, Tân cảng Sài Gòn đang nỗ lực đồng hành với khách hàng, hãng tàu quyết liệt triển khai các nhóm giải pháp nhằm giữ cho chuỗi cung ứng hàng hóa xuất nhập khẩu không còn nguy cơ bị đứt gãy, duy trì hoạt động sản xuất thông suốt tại cảng Tân Cảng - Cát Lái và các cơ sở trực thuộc TCSG.

Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 ngày càng diễn biến phức tạp, nhiều nhà máy, doanh nghiệp thu hẹp sản xuất hoặc tạm dừng hoạt động do yêu cầu phòng chống dịch. Điều này dẫn đến lượng container hàng nhập tồn bãi tại các cơ sở cảng, ICD  tăng nhanh gây ảnh hưởng đến việc tiếp nhận, khai thác và luồng hàng hóa xuất nhập khẩu. Trước tình hình đó, để cảng Tân Cảng - Cát Lái (TCCL) nói riêng cũng như các cơ sở dịch vụ khác trong hệ thống của TCSG nói chung duy trì hoạt động sản xuất thông suốt, giữ cho chuỗi cung ứng hàng hóa xuất nhập khẩu không bị đứt gãy, Cục hàng hải Việt Nam đã chủ trì cuộc họp cùng các Doanh nghiệp Cảng, Hãng tàu và khách hàng để  bàn về các nhóm giải pháp đảm bảo hoạt động cho TCCL. Đồng thời, Tổng Cục Hải quan Việt Nam đã có công văn hỏa tốc số 3847/TCHQ-GSQL ban hành ngày 02/08/2021 hướng dẫn thủ tục hải quan nhằm tạo thuận lợi cho vận chuyển hàng hóa trong tình hình dịch bệnh Covid 19.

Trên cơ sở các giải pháp được thông nhất và các văn bản của cơ quan chức năng, với thông điệp “vừa chống dịch, vừa sản xuất”, ngày 05/08/2021, Tổng Giám đốc Tổng công ty TCSG đã ban hành Thông báo số 2551/TB-TCg có hiệu lực từ ngày 07/08/2021, về các nhóm giải pháp tiến hành song song cùng chính sách ưu đãi cho khách hàng như sau:

Nhóm giải pháp tăng tốc độ giải phóng container nhập ra khỏi cảng:

Triển khai chiến dịch tăng tốc độ giải phóng container hàng nhập khẩu ra khỏi cảng: Tổ chức Hội thảo quốc tế “Đảm bảo hàng hóa thông suốt qua cảng” ở quy mô lớn theo hình thức trực tuyến để truyền thông, thông báo tình hình; trực tiếp làm việc với từng khách hàng cụ thể để có giải pháp và chính sách hỗ trợ phù hợp để khách hàng nhanh chóng giải phóng container hàng nhập ra khỏi cảng, v.v...

Đối với container hàng nhập đang tồn bãi tại cảng TCCL, TCSG đề nghị khách hàng nhanh chóng làm thủ tục nhận hàng hoặc chuyển cảng đích cho hàng đi các cơ sở dịch vụ khác thuộc hệ thống TCSG. Trường hợp khách hàng đăng ký dịch vụ chuyển cảng do TCSG cung cấp đối với container hàng khô thông thường tồn bãi trên 15 ngày tính tới thời điểm đăng ký, khi năng lực đáp ứng được, TCSG sẽ hỗ trợ miễn phí vận chuyển và nâng hạ hai đầu (không bao gồm thủ tục sửa manifest/vận đơn đổi cảng đích) về 1 trong 4 cơ sở cảng/ICD thuộc TCSG được nêu trong Công văn số 3847/TCHQ-GSQL do Tổng cục Hải quan ban hành ngày 02/8/2021 là ICD Tân Cảng - Long Bình, ICD Tân Cảng - Nhơn Trạch, ICD Tân Cảng - Sóng Thần, cảng Tân Cảng- Hiệp Phước.

Khuyến khích khách hàng giao nhận tại Tân Cảng- Hiệp Phước (TCHP), TCSG miễn phí giao nguyên container cho khách hàng; miễn phí lưu bãi; miễn phí 24 giờ vận hành container lạnh; hỗ trợ thực hiện thủ tục sửa Manifest/vận đơn đổi cảng đích.

Chuyển conatiner hàng tồn đọng trên 90 ngày ở cảng TCCL về lưu giữ tại cảng TCHP; đẩy nhanh tiến độ thanh lý hàng tồn đọng và tái xuất đối với các lô hàng không đủ điều kiện nhập khẩu ra khỏi lãnh thổ Việt Nam.

Trao đổi với các cơ quan chức năng tạo thuận lợi trong lưu thông, di chuyển cho nhân lực trong dây chuyền sản xuất, giao nhận, thông quan hàng hóa tại các cảng, kể cả sau 18 giờ để kịp thời thực hiện các thủ tục xuất nhập khẩu, giao nhận hàng hóa và đảm bảo hoạt động sản xuất cảng và kho  không bị gián đoạn mà vẫn tuân thủ chặt chẽ các quy định phòng chống dịch.

Nhóm giải pháp tăng năng lực bãi chứa hàng trong cảng và ngoài cảng:

Chủ động điều chỉnh chất xếp container giữa các khu vực bãi container hàng nhập, hàng xuất, container rỗng trong cảng cho phù hợp để tăng khả năng tiếp nhận cho container hàng nhập; nâng tối đa khả năng chất xếp container trên bãi.

Điều chuyển bớt các container rỗng ra ngoài cảng để có thêm chỗ chứa container hàng nhập. Toàn bộ chi phí vận chuyển do TCT TCSG chi trả.

Căn cứ diễn tiến hàng hóa hàng hóa tồn bãi, TCT TCSG chủ động quyết định về thời điểm điều chỉnh thời gian tiếp nhận container hàng xuất vào cảng để giảm lượng hàng xuất chiếm dụng bãi, dành thêm chỗ chứa cho container hàng nhập.

Hợp tác với các cảng trong khu vực: (i) Bố trí tàu vào các cảng liên kết dỡ container hàng nhập, sau đó tàu về cảng TCCL nhận container hàng xuất; (ii) Chuyển container hàng nhập sang các cảng mà TCT TCSG ký hợp đồng hợp tác.

Nhóm giải pháp điều tiết lượng hàng nhập khẩu có thể bị tồn lâu đưa về cảng:

TCSG đã ra khuyến cáo với Doanh nghiệp và Hãng tàu  về việc nếu Doanh nghiệp bị ngưng sản xuất thì ngưng nhập hàng về  TCCL hoặc chuyển đổi Manifest cho những container đang trên tàu hoặc bãi Cảng TCCL sang cơ sở khác thuộc TCSG.

Tạm ngưng chuyển container hàng nhập từ các cảng Cái Mép và cảng Tân cảng Hiệp Phước về cảng đích TCCL để giao khách hàng, ngoại trừ các lô hàng do khách hàng cam kết nhận hàng trong vòng 02 ngày kể từ ngày container được dỡ lên bãi cảng TCCL và được Trung tâm điều độ cảng xác nhận đủ năng lực thực hiện. Để hỗ trợ khách hàng nhận container hàng nhập dỡ từ tàu cập cảng TCHP, TCT TCSG miễn phí giao nguyên container cho khách hàng; miễn phí lưu bãi; miễn phí 24 giờ vận hành container lạnh; hỗ trợ thực hiện thủ tục sửa Manifest/vận đơn đổi cảng đích sau khi khách hàng đã hoàn tất đầy đủ các thủ tục trên hồ sơ giấy và trên hệ thống cổng thông tin một cửa quốc gia. Cảng TCTT thuộc hệ thống Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn tại Cái Mép cũng đã thông báo giảm phí nâng/hạ container đến 50% nếu khách hàng ra trực tiếp lấy container tại các Cảng này cùng nhiều chi phí hỗ trợ dịch vụ khác. 

Chủ động thuyết phục khách hàng điều chỉnh “cảng đích” (nơi nhận hàng trực tiếp) về cảng TCIT/TCTT và cảng TCHP đối với các tàu cập cảng TCIT/ TCTT. Cảng sẽ hỗ trợ Hãng tàu/Khách hàng làm việc với cơ quan Hải quan để thực hiện thủ tục chỉnh sửa Manifest nhanh chóng và thuận tiện.

Phối hợp với hãng tàu hỗ trợ, chia sẻ khó khăn với cảng bằng việc tính toán, điều chỉnh phương án khai thác tàu hợp lý để hạn chế số tuyến tàu hoặc giãn tiến độ tàu, giãn tiến độ vận chuyển container hàng nhập về cảng đặc biệt là container hàng của các khách hàng mà nhà máy đang ngưng sản xuất.

Sau khi đã thực hiện các giải pháp đồng bộ trên, nhưng tình hình tồn bãi vẫn tiếp tục tăng thì cảng sẽ định lượng giảm tỷ lệ hàng nhập cho các hãng tàu tùy theo tình hình thực tế (Cảng sẽ thông báo trước từ 3 đến 7 ngày cho các hãng tàu để triển khai thực hiện).

Nhóm giải pháp làm việc với các cơ quan chức năng tạo điều kiện thuận lợi cho Doanh nghiệp và đẩy mạnh thủ tục online.

TCSG phát triển mở rộng tính năng các dịch vụ trực tuyến trên Eport như: đăng ký tàu xuất trực tuyến, kiểm tra trước điều kiện giao nhận container trước khi đến cảng; Đẩy mạnh điện tử hóa quy trình thủ tục giao nhận hàng LCL bằng scan lệnh giao hàng (D/O) gửi qua email, triển khai kiểm thử tính năng EDO với giao nhận hàng lẻ.

Tạo thuận lợi cho nhân lực của các doanh nghiệp xuất nhập khẩu, doanh nghiệp cảng biển, cán bộ, công chức hải quan, kiểm dịch đi lại kể cả sau 18 giờ để kịp thời thực hiện các thủ tục xuất nhập khẩu, giao nhận hàng hóa và đảm bảo hoạt động sản xuất cảng không gián đoạn.

Cấp mã QR: từ ngày 09/07/2021, TCSG là đầu mối tiếp nhận hồ sơ cấp mã QR luồng xanh cho các phương tiện đến giao nhận hàng hóa tại cảng Tân Cảng Cát Lái. Tính đến 20h18 ngày 05/08/2021 số lượng phương tiện được cấp mã QR lên đến 17.887 phương tiện/18.272 phương tiện đã gửi (chiếm 97.89% tổng số tiếp nhận).

Trong thời gian vừa qua cảng Cát Lái có nhiều khó khăn tạm thời và đã ổn định trở lại. Hiện tại  dư địa bãi chứa của các cảng trong cụm cảng nhóm 5 hiện nay (ngoài TCCL ở TPHCM và khu vực Cái Mép Thị Vải) thì dư địa cũng chỉ còn khoảng tương đương  35% dung lượng của cảng Tân Cảng – Cát Lái. Vì vậy nguy cơ ùn ứ ở TCCL chính là nguy cơ ùn ứ cả cụm cảng này. Vì vậy chúng ta cần chung tay tháo gỡ chứ không thể theo ý kiến chủ quan của một Hiệp hội tại TPHCM đưa ra “Giải pháp quy hoạch” chỉ làm xấu và phức tạp hơn tình hình và ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự ổn định và lợi ích của cộng đồng doanh nghiệp xuất nhập khẩu và tình hình kinh tế của khu vực vốn đã rất khó khăn vì Covid 19.

Với sự thấu hiểu, chia sẻ, cảm thông trước những khó khăn của doanh nghiệp cảng biển, khách hàng, hãng tàu, Chính phủ, các bộ ngành, địa phương, trực tiếp là Ủy ban nhân dân Tp. Hồ Chí Minh, Cục Hàng hải Việt Nam, Bộ Giao thông vận tải, Tổng cục Hải quan, Cục Xuất nhập khẩu Bộ Công thương, đã tạo điều kiện tốt nhất hỗ trợ các doanh nghiệp về cơ chế, chính sách để duy trì, phục hồi và phát triển sản xuất. Hiện nay, lượng tồn bãi hàng nhập đang có mức giảm rõ rệt, duy trì ở mức 80 - 85% dung lượng bãi, bảo đảm công suất, sức chứa cho phép, việc giao nhận hàng hóa và tốc độ giải phóng tàu được đảm bảo, không còn khả năng hàng hóa tồn bãi tăng cao, gây áp lực cho sản xuất và không còn nguy cơ làm gián đoạn hoạt động của cảng.

Bối cảnh hiện nay đặt ra yêu cầu và nhiệm vụ hết sức khẩn trương đối với Tổng Công ty TCSG cùng các khách hàng, hãng tàu, bằng việc ban hành và thực thi nhiều giải pháp chủ động, sáng tạo, quyết liệt, linh hoạt, huy động mọi nguồn lực để trước hết là bảo vệ sức khỏe, tính mạng và ổn định đời sống của người lao động và khách hàng. Đồng thời, chúng ta cần giữ vững và phục hồi hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, nỗ lực cao nhất để không đứt gãy chuỗi sản xuất, cung ứng hàng hóa. Tân Cảng Sài Gòn tiếp tục kêu gọi các hãng tàu, khách hàng cùng chung tay chia sẻ tiếp tục duy trì hợp tác. Môt số giải pháp, quy định mới, sẽ gây hạn chế cho một số khách hàng nhất định. Tuy nhiên chúng tôi sẽ “đồng hành và chia sẻ”. TCSG trân trọng cảm ơn khách hàng, hãng tàu đã và đang cùng gánh vác chia sẻ để cảng Cát Lái  duy trì hoạt động thông suốt góp phần làm cho chuỗi cung ứng được liên tục.

Xem thêm Bài trình bày của ông Trương Tấn Lộc, Giám đốc Marketing - Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn

Văn Lượng (Vietnam Business Forum)