Tỷ lệ vi phạm thấp, cần "thoáng" hơn trong kiểm tra chuyên ngành

09:31:59 | 1/9/2021

Trong số hàng chục nghìn tờ khai hải quan có hàng hóa phải kiểm tra chuyên ngành (KTCN) tại TP.Hồ Chí Minh nửa đầu năm 2021, tỷ lệ phát hiện vi phạm chỉ chiếm 0,0033%. Thực tế này càng khẳng định, để tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu, kiểm tra chuyên ngành cần sớm được cải cách, đơn giản hơn nữa.

Theo Cục Hải quan TP.Hồ Chí Minh, chỉ tính riêng trong tháng 6/2021, tổng số tờ khai hải quan nhập khẩu hàng hóa làm thủ tục qua các cửa khẩu TP.Hồ Chí Minh là 204.200 tờ khai; số tờ khai có hàng hóa phải thực hiện KTCN trên 7.000 tờ khai, chiếm tỷ lệ 3,62% trên tổng số tờ khai hải quan.

Trong số đó, số lượng tờ khai hải quan phải kiểm dịch chiếm nhiều nhất, với trên 3.000 tờ khai, chiếm 1,5%; kiểm tra chất lượng 2.173 tờ khai, chiếm trên 1% và gần 1.200 tờ khai, (chiếm gần 0,6%) liên quan đến lĩnh vực kiểm tra văn hóa.

Ngoài ra, số lượng tờ khai hải quan phải thực hiện quản lý chuyên ngành cũng khá lớn. Trong 1 tháng có gần 2.900 tờ khai hải quan phải kiểm tra giấy phép nhập khẩu, gần 2.000 tờ khai kiểm tra giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa...

Theo Cục Hải quan TP.Hồ Chí Minh, kết quả trên được tổng hợp, tính trung bình giữa các chi cục hải quan trực thuộc Cục Hải quan TP.Hồ Chí Minh. Trong đó, có những chi cục có tổng số tờ khai phát sinh trong kỳ rất lớn nhưng có rất ít tờ khai thuộc diện KTCN, như: Chi cục Hải quan quản lý hàng gia công, Chi cục Hải quan quản lý hàng đầu tư, Chi cục Hải quan khu chế xuất Linh Trung, Chi cục Hải quan khu chế xuất Tân Thuận, Chi cục Hải quan Chuyển Phát Nhanh.

Nguyên nhân, hàng hóa nhập khẩu làm thủ tục qua các đơn vị này chủ yếu theo loại hình gia công, sản xuất xuất khẩu, hàng hóa trong khu chế xuất hầu hết đều không thuộc diện KTCN, khiến cho tỷ lệ tờ khai KTCN chung của toàn Cục thấp, trong khi tỷ lệ này ở các chi cục hải quan cửa khẩu cảng biển, sân bay lại cao.

Tuy số lượng tờ khai có hàng hóa phải KTCN tại các cửa khẩu TP.Hồ Chí Minh rất lớn nhưng tỷ lệ phát hiện vi phạm về lĩnh vực này lại quá ít. Trong 6 tháng đầu năm 2021, qua các kết quả KTCN, Cục Hải quan TP.Hồ Chí Minh đã lập biên bản vi phạm đối với 34 trường hợp, với trị giá hàng vi phạm gần 10 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 0,0033%. Trong 6 tháng đầu năm các cơ quan KTCN lại chưa phát hiện được trường hợp nào vi phạm về kết quả kiểm dịch. Thực tế này cho thấy, lĩnh vực KTCN, nhất là kiểm dịch vẫn cần được cải cách, đơn giản hơn nữa.

Hiền Lê (Vietnam Business Forum)