Tổ công tác đặc biệt của Thủ tướng: Quyết tâm “gỡ khó” cho các dự án đầu tư

09:00:25 | 20/9/2021

Liên tiếp có các buổi làm việc trực tuyến với các địa phương nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực hiện các dự án đầu tư, Tổ công tác đặc biệt của Thủ tướng đang cho thấy sự quyết tâm khơi thông các dự án đầu tư theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ.

Thời gian gần đây, Tổ công tác đặc biệt của Thủ tướng Chính phủ về rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và thúc đẩy thực hiện dự án đầu tư tại các bộ, ngành, địa phương đã liên tiếp có các buổi làm việc trực tuyến với một số địa phương, như: Hà Nội, Quảng Ninh, Hưng Yên, Hải Phòng để lắng nghe những khó khăn, vướng mắc của địa phương trong quá trình triển khai dự án đầu tư.


Nhiều vướng mắc của địa phương trong triển khai các dự án đầu tư đã được Tổ công tác đặc biệt của Thủ tướng Chính phủ giải đáp ngay tại buổi làm việc

Theo đó, rất nhiều khó khăn, vướng mắc trong triển khai các dự án đầu tư đã được các địa phương đề cập. Cụ thể, tại Hà Nội, 25 vướng mắc trong 3 nhóm dự án liên quan đến đầu tư công, sản xuất, kinh doanh và dự án đối tác công-tư (PPP) đã được địa phương này nêu ra. Trong đó, đối với dự án đầu tư công là những vướng mắc liên quan đến quá trình chuẩn bị dự án đầu tư; thẩm quyền thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ, dự toán chuẩn bị đầu tư; điều chỉnh chủ trương đầu tư đối với các dự án nhóm A…

Tại Quảng Ninh, địa phương này cũng nêu ra một loạt các khó khăn khi triển khai các dự án đầu tư công, dự án đầu tư ngoài ngân sách tại địa phương. Một trong những vướng mắc đầu tiên về triển khai các dự án đầu tư công được ông Nguyễn Hồng Dương – Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ninh nêu ra liên quan đến khoản 2 Điều 52, Luật Đầu tư công năm 2019. Ông Dương cho biết, khó có thể lập trình, phê duyệt chủ trương đầu tư của tất cả các dự án trong kế hoạch trung hạn 5 năm tại thời điểm đầu của 5 năm kế hoạch. Đồng thời, mức vốn của dự án tại thời điểm phê duyệt chủ trương đầu tư sẽ không còn phù hợp khi triển khai thực hiện trên cơ sở ở các năm sau, nhất là các năm cuối của năm kế hoạch. Theo đó, việc phải phê duyệt chủ trương đầu tư tất cả các dự án để đưa vào danh mục trung hạn ngay sẽ rất khó khăn và chưa phù hợp với tình hình thực tế.

Trong buổi làm việc với tỉnh Hưng Yên, ông Trịnh Văn Diễn – Giám đốc Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hưng Yên cũng nêu 5 vấn đề lớn trong triển khai các dự án đầu tư tại địa phương. Trong đó, có những vướng mắc liên quan đến các quy định pháp luật. Cụ thể, ông Trịnh Văn Diễn cho biết, tại khoản 2, Điều 68, Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 quy định về thời gian thực hiện và giải ngân vốn kế hoạch đầu tư công hằng năm đến ngày 31/1 năm sau. Trường hợp bất khả kháng, Hội đồng nhân dân (HĐND) cấp tỉnh quyết định đối với vốn ngân sách địa phương, cho phép kéo dài thời gian thực hiện, nhưng không quá 31/12 năm sau. Nhưng trên thực tế, HĐND tỉnh thường tổ chức 2-3 kỳ họp/năm, việc phải báo cáo HĐND tỉnh quyết định dẫn đến phát sinh thêm nhiều thời gian đển triển khai thực hiện, có thể gây sai sót và thiếu chủ động cho các địa phương.

Trước tình hình trên, tỉnh Hưng Yên kiến nghị, Chính phủ báo cáo Quốc hội, xem xét sửa đổi khoản 2, Điều 68, Luật Đầu tư công 39/2019/QH14 theo hướng cho phép HĐND cấp huyện, xã, quyết định kéo dài thời gian thực hiện nhưng không quá 31/12 năm sau đối với vốn ngân ngân sách cấp mình quản lý. Đồng thời kiến nghị, Chính phủ báo cáo Quốc hội xem xét sửa đổi điểm c, khoản 7, Điều 67 theo hướng giao cho UBND các cấp quyết định điều chỉnh kế hoạch đầu tư công hằng năm vốn ngân sách địa phương do thay đổi nhu cầu sử dụng hoặc khả năng triển khai thực hiện vốn kế hoạch hằng năm giữa các cơ quan, đơn vị của địa phương và báo cáo HĐND cùng cấp tại kỳ họp gần nhất.

Còn tại buổi làm việc với UBND TP. Hải Phòng, địa phương này cũng nêu 17 vướng mắc ảnh hưởng đến tiến độ triển khai các dự án đầu tư liên quan đến đầu tư công, dự án sản xuất, kinh doanh và dự án PPP.

Tại các buổi làm việc, rất nhiều vướng mắc của các địa phương liên quan đến triển khai, thực hiện các dự án đã được thành viên của Tổ công tác đặc biệt của Chính phủ, là đại diện cho các bộ, ngành giải đáp. Cụ thể, tại cuộc họp với TP. Hải Phòng vào ngày 10/9, đã có 10/17 nội dung vướng mắc địa phương nêu ra đã được đại diện các Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng, Bộ Kế hoạch và Đầu tư giải đáp ngay tại chỗ, những nội dung còn lại sẽ tiếp tục được tổng hợp và báo cáo Thủ tướng Chính phủ ngay trong tháng 9 để có hướng khắc phục, tạo thuận lợi cho triển khai dự án đầu tư.

Theo Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Duy Đông, đồng thời là Phó Tổ trưởng Tổ công tác đặc biệt của Thủ tướng Chính phủ, việc tháo gỡ được những khó khăn, vướng mắc cho các dự án đầu tư thì sẽ là cách giải phóng nguồn lực, hỗ trợ cho tăng trưởng kinh tế. Theo đó, những vướng mắc, nội dung kiến nghị của các địa phương sẽ tiếp tục được các bộ, ngành, và Tổ công tác đặc biệt của Chính phủ nghiên cứu, tìm hướng khắc phục, nhằm khơi thông điểm nghẽn trong thực hiện các dự án đầu tư, tạo thuận lợi cho tăng trưởng kinh tế.

Tổ công tác đặc biệt của Thủ tướng được thành lập tại Quyết định số 1242/QĐ-TTg, có chức năng tham mưu cho Thủ tướng để giải quyết nhanh nhất có thể các khó khăn của bộ, ngành, địa phương trong quá trình triển khai dự án đầu tư, dựa trên 3 nội dung: Một là, đối với nội dung thuộc thẩm quyền của các bộ, ngành và đã được quy định rõ, Tổ công tác giải thích ngay trong các cuộc làm việc và triển khai, áp dụng thống nhất trên cả nước, tránh các cách hiểu khác nhau. Hai là, Tổ công tác có tiếng nói độc lập, giao cho các bộ, ngành phải sửa đổi, bổ sung các nội dung liên quan đến thẩm quyền của các bộ, ngành, đồng thời, tham mưu cho Chính phủ sửa các nội dung liên quan đến thẩm quyền của Chính phủ. Ba là, nếu vướng ở các luật, Tổ công tác sẽ phối hợp với các bộ, ngành, địa phương tham mưu Chính phủ đề xuất sửa.

Nguồn; congthuong.vn