EABC kiến nghị sớm thành lập hội đồng tư vấn kinh doanh RCEP

13:45:30 | 21/10/2021

Ngày 20/10, Chủ tịch VCCI Phạm Tấn Công đã tham dự cuộc họp khẩn cấp của Hội đồng kinh doanh Đông Á (EABC) cùng với thành viên của EABC 13 nước và Ban thư ký EABC nhằm lấy ý kiến thông qua ba nội dung quan trọng.

Theo đó nội dung thứ nhất trao đổi về quyết định cơ chế luân chuyển chức Chủ tịch của EABC trong các năm tiếp theo. Nội dung thứ hai bàn về kiến nghị của EABC lên lãnh đạo ASEAN+3 về việc thành lập Hội đồng Tư vấn Kinh doanh RCEP. Và vấn đề cuối cùng là thảo luận về Hợp tác với Ban thư ký ASEAN trong các hoạt động liên quan đến RCEP.  

Tại cuộc họp, Chủ tịch VCCI Phạm Tấn Công nhất trí cao với phương án Chủ tịch của EABC sẽ là EABC nước Chủ tịch năm ASEAN, trong khi đồng Chủ tịch sẽ là một trong các nước ASEAN +3 (Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc).

Về việc thành lập Hội đồng tư vấn kinh doanh RCEP, đa số thành viên của EABC đều nhất trí thành lập RCEP BAC rất cần thiết nhằm đại diện tiếng nói của doanh nghiệp, đặc biệt trong bối cảnh việc phê chuẩn và đi vào hiệu lực của RCEP dự kiến vào đầu năm tới và đây cũng là một hiệp định thương mại tự do lớn nhất từ trước đến nay nhận sự quan tâm của nhiều quốc gia lớn.

Theo Ban thư ký ASEAN BAC, thành lập RCEP BAC làm một bộ phận của EABC như một tiểu ban hoặc nhóm làm việc (như trước đây đã từng làm) sẽ không thể hiện được tầm quan trọng cũng như thu hút được các thành viên tích cực tham gia. EABC có thể là tiền thân và sau đó phát triển thành RCEP BAC, bởi điều này cũng phù hợp với thực tế hiện nay là các chương trình, hoạt động của EABC phần lớn tập trung vào vấn đề về RCEP. Ngoài ra, nếu tư cách thành viên của RCEP BAC là do Chính phủ các nước phê duyệt (tương tự như EABC) thì sẽ phù hợp và hiệu quả hơn trong việc nâng cao vị thế của RCEP BAC.

Ban thư ký ASEAN BAC cũng cho rằng nếu EABC không chủ động trong việc thành lập RCEP BAC, sẽ có khả năng một tổ chức khác sẽ đi trước và làm việc này. Ví dụ như World Economics Forum, một hội nghị thượng đỉnh RCEP của WEF có thể dễ dàng dẫn đến việc hình thành một nền tảng chính thức về vấn đề RCEP (tương tự như việc WEF đã từng thực hiện với ASEAN BAC một vài năm trước đây).

Tuy vậy, nếu EABC chuyển đổi thành RCEP BAC và chỉ tập trung vào RCEP thì có thể giảm dần vai trò đối với các vấn đề nội khối khác của ASEAN (ngoài RCEP) – là những vấn đề hiện đang chồng lấn với ASEAN BAC. Vì vậy, ASEAN BAC mong muốn EABC chuyển hướng tập trung sang các vấn đề RCEP.

Đối với VCCI, hiện nay VCCI tham gia cả hai tổ chức là ASEAN BAC và EABC, nên đảm bảo được vị thế và vai trò của đại diện Việt Nam ngay cả trong trường hợp EABC chuyển hướng hoàn toàn sang RCEP BAC. Tuy vậy, nếu EABC duy trì được tiếng nói đối với các vấn đề của ASEAN như hiện nay thì sẽ duy trì được sự đa dạng về các tổ chức đa phương tham gia và hỗ trợ ASEAN.

Về hoạt động phối hợp của EABC với Ban thư ký ASEAN. EABC đang hợp tác với Ban Thư ký ASEAN trong việc tổ chức một loạt hội thảo trực tuyến về RCEP với chủ đề "Tận dụng cơ hội RCEP cho doanh nghiệp". Ngoài ra, Ban Thư ký ASEAN cũng đang đề xuất xây dựng các video quảng bá RCEP để chuẩn bị cho việc triển khai RCEP vào năm tới.

Giang Tú (Vietnam Business Forum)