Triển lãm quốc tế Istanbul về công nghệ năng lượng mặt trời (Solarex Istanbul) từ 7-9/4/2022

08:04:48 | 10/2/2022

TRIỂN LÃM ĐẦU TIÊN VÀ SỐ 1 VỚI CHỦ ĐỀ NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI TẠI THỔ NHĨ KỲ ĐANG MỞ CỬA 

Hội chợ triển lãm công nghệ và năng lượng mặt trời “Solarex Istanbul” - triển lãm theo chủ đề năng lượng mặt trời đầu tiên và duy nhất của đất nước bạn - là công bằng mang lại cơ hội cho Thổ Nhĩ Kỳ có những bước tiến quan trọng theo hướng trở thành trung tâm sản xuất trong lĩnh vực năng lượng mặt trời. Hội chợ bao gồm nhiều hoạt động khác nhau mà du khách sẽ tham gia, cũng như các hội nghị chuyên đề và hội nghị công ty. Các tổ chức hàng đầu của ngành đang chiếu sáng ngành bằng các cuộc hội thảo trong suốt hội chợ, nơi các cuộc hội thảo được tiến hành, đặc biệt là trong lĩnh vực tài chính, đầu tư và sản xuất. Tất cả các thành viên của ngành cùng tham gia hội chợ, nơi các CEO của thế giới năng lượng mặt trời, quản lý cấp cao, giám đốc mua hàng, nhà sản xuất, người tiêu dùng, viện sĩ, sinh viên và các đại diện trong và ngoài nước của lĩnh vực năng lượng mặt trời tham gia

Thông tin về sự kiện truy cập tại: https://solarexistanbul.com/en/ 

Chi tiết liên hệ:

Mr. Cấn Việt Hoàng : v.can@ticaret.gov.tr

Cu Viet Hung 

Deputy Manager    

Int'l Relations Dept

VCCI

Phone:     04-35742161

Fax:          04-35742020

Email:      hungcv@vcci.com.vn

Nguồn: Vietnam Business Forum