Còn nhiều cơ hội cho doanh nghiệp hội viên VCCI

09:24:34 | 18/2/2022

Hiện nay, VCCI đã kết nạp được gần 200 nghìn doanh nghiệp hội viên. Điều này cho thấy, vẫn còn nhiều cơ hội cho doanh nghiệp tham gia làm hội viên của VCCI.

Doanh nghiệp là trung tâm, chủ thể của hoạt động sản xuất, kinh doanh và là nhân tố đóng góp quan trọng vào sự phát triển và thịnh vượng của nền kinh tế. Nếu càng nhiều doanh nghiệp là thành viên của VCCI thì tính thực tiễn trong những kiến nghị của VCCI sẽ đóng góp hiệu quả hơn vào cải cách thể chế.

Với vai trò là tổ chức quốc gia tập hợp và đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp, sức mạnh của VCCI chính là sự liên kết của các hiệp hội doanh nghiệp, các doanh nghiệp, doanh nhân. Sự đồng hành, sát cánh của VCCI với cộng đồng doanh nghiệp đã góp phần tạo ra thế và lực, tạo nên sức mạnh tổng hợp quốc gia và nâng cao uy tín quốc tế của đất nước.


Vẫn còn nhiều dư địa cho doanh nghiệp tham gia là hội viên của VCCI.

VCCI đã thực hiện tốt sứ mệnh gắn kết, hỗ trợ và nâng cao năng lực cạnh tranh cho cộng đồng doanh nghiệp, góp phần nâng cao vị thế của doanh nghiệp Việt Nam trên trường quốc tế.

Đồng thời, hỗ trợ doanh nghiệp hội nhập và đại diện tiếng nói của doanh nghiệp Việt Nam đóng góp ý kiến cho việc xây dựng môi trường kinh doanh quốc tế thuận lợi hơn; mở rộng cơ hội hợp tác kinh doanh và đầu tư với các doanh nghiệp quốc tế thông qua mạng lưới của ICC - Tổ chức kinh doanh lớn nhất thế giới, đại diện cho hơn 45 triệu doanh nghiệp tại hơn 100 quốc gia.

Ông Phạm Tấn Công, Chủ tịch VCCI cho biết, trong giai đoạn chịu ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch COVID-19, VCCI đã thành lập Hội đồng hợp tác doanh nghiệp ứng phó COVID-19; ra mắt nền tảng tương tác trực tuyến VCCI-Workplace và tổ chức các hội nghị gặp gỡ đối thoại với Thủ tướng và Chủ tịch Quốc hội, các hội nghị giao ban trực tuyến với doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp; tổ chức các cuộc điều tra, khảo sát để tổng hợp, phân loại, đề xuất giải quyết trên 600 kiến nghị của doanh nghiệp gửi Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương.

VCCI cũng tham gia tích cực vào việc xây dựng các Chỉ thị, Nghị quyết của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ doanh nghiệp; theo dõi, nắm bắt việc tổ chức thực hiện các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp để kịp thời phản ánh với các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Việc liên kết doanh nghiệp cũng được VCCI thúc đẩy thông qua các hoạt động giải quyết khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp. Ngoài ra, VCCI đã thực hiện tư vấn qua điện thoại, trực tuyến trên website, mạng xã hội… cho hàng trăm lượt doanh nghiệp mỗi năm. Qua đó, đề xuất nhiều phương án cắt giảm điều kiện kinh doanh và cải cách thủ tục hành chính của các bộ, ngành và những phương án cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp.

Nguồn: Diễn đàn Doanh nghiệp