Những điều cần lưu ý khi áp dụng hóa đơn điện tử

12:12:26 | 24/5/2022

Ngày 27/5, VCCI sẽ tổ chức Hội thảo Hóa đơn điện tử theo quy định Nghị định 123/2020 và Thông tư số 78/2021 – Những điều doanh nghiệp cần lưu ý khi áp dụng. Đây là cơ hội giúp doanh nghiệp có được những giải pháp xử lý đúng và hiệu quả trong việc quyết toán thuế.

Thời gian

Thời gian:   08:00 – 11:30 ngày 27 tháng 05 năm 2022

Địa điểm tổ chức: Tòa nhà VCCI Hà Nội

Mục tiêu của hội thảo

- Biết cách áp dụng hóa đơn điện tử mới theo quy định của Chương X Luật quản thuế; NĐ123/2020; TT78/2021

- Những tình huống sai phạm về hóa đơn: TT32; TT39; TT78 dẫn đến DN bị xử phạt hành chính, không được khấu trừ thuế GTGT; không được tính vào chi phí được trừ.

- Chuẩn hóa về hóa đơn điện tử

- Giúp doanh nghiệp có được những giải pháp xử lý đúng và hiệu quả trong việc quyết toán thuế.

- Tạo điều kiện cho các doanh nhân, các nhà đầu tư… đối thoại với các chuyên gia, các nhà hoạch định chính sách… để đóng góp ý kiến góp phần điều chỉnh chính sách cho phù hợp vào thực tiễn.

- Là cơ hội để các công ty cung cấp giải pháp phần mềm kế toán và hóa đơn điện tử cũng như chữ ký số chia sẻ giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp hiệu quả nhằm tận dụng tốt nhất vào doanh nghiệp mình.

Doanh nghiệp quan tâm liên hệ:

Ms. Hoài Thu: 098.890.3468; Ms Minh Hằng: 0904372228, Ms Quỳnh Phương: 0936394039; Ms Hồng Vân: 0904668994

Chương trình chi tiết

Nguồn: Vietnam Business Forum