Ching Luh Việt Nam: Đề cao trách nhiệm xã hội

11:07:05 | 31/5/2022

Tập đoàn Ching Luh (hoạt động trong lĩnh vực sản xuất giày dép) đã có mặt 20 năm tại Việt Nam. Ching Luh đã đầu tư 02 dự án Nhà máy sản xuất, gia công đế giày và các nguyên phụ liệu liên quan đến ngành giày dép (KCN Hoà Phú) và Nhà máy sản xuất, gia công giày, dép các loại (KCN Bình Minh). Trong quá trình hoạt động, Ching Luh luôn quan tâm đến vấn đề bảo vệ môi trường, đề cao trách nhiệm xã hội.

Ngày nay những thay đổi đang diễn ra nhanh hơn bao giờ hết. Thời gian thường khiến mọi thứ không thể nhận ra, nhưng đối mặt với sự thay đổi này thì 8 giá trị cốt lõi của Ching-Luh vẫn tồn tại mãi với thời gian. “Vì một hành tinh xanh” là giá trị cốt lõi của Tập đoàn Ching Luh trong việc đảm bảo một môi trường kinh doanh bền vững cho nhân viên Tập đoàn cũng như cộng đồng.

Thái độ này đã trở thành nền tảng của doanh nghiệp, và tất cả nhân viên của Tập đoàn Ching Luh đều cam kết mạnh mẽ trong việc tôn trọng sự an toàn, bền vững và trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp.

Năm 2016, Ching Luh Việt Nam đã nhận được Giải thưởng Top 100 Doanh nghiệp Bền vững tại Việt Nam do VCCI trao tặng vì những đóng góp không ngừng của Công ty trong việc giảm thiểu các-bon, tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường, đồng thời mọi khâu sản xuất đều được giám sát các tác động môi trường.

Việc thành lập cơ sở của Ching Luh Việt Nam tại KCN Hòa Phú và Bình Minh là một phần trong chiến lược mở rộng của Công ty nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của thị trường.

Tính bền vững là một trong những cân nhắc cốt lõi của Ching Luh Việt Nam ngay từ khi bắt đầu quá trình lập kế hoạch. Ching Luh Việt Nam tiếp tục tiến xa hơn bằng cách hợp tác với các đối tác để phát triển vật liệu tái chế.

“Tiếp tục hướng tới sự hoàn thiện không ngừng”  là mục tiêu Ching Luh Việt Nam luôn tâm huyết.

Nguồn: Vietnam Business Forum