VNPT Hậu Giang: Đẩy mạnh chuyển đổi số, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội

08:47:26 | 14/6/2022

Viễn thông Hậu Giang (VNPT Hậu Giang) được thành lập trên cơ sở tổ chức lại Viễn thông Cần Thơ - Hậu Giang cũ và chính thức đi vào hoạt động từ 01/7/2011. Là đơn vị trực thuộc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (Tập đoàn VNPT), VNPT Hậu Giang đảm nhận cung cấp đầy đủ các dịch vụ và sản phẩm viễn thông, công nghệ thông tin và phục vụ thông tin theo yêu cầu của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương trên địa bàn tỉnh.


Ông Phạm Hùng Hải - Trưởng đại diện Tập đoàn VNPT trên địa bàn Hậu Giang, Quyền Giám đốc VNPT Hậu Giang

Bám sát mục tiêu, chỉ đạo của Bộ Thông tin và Truyền thông và thực hiện chiến lược VNPT 4.0 của Tập đoàn chuyển dịch từ một nhà cung cấp dịch vụ viễn thông truyền thống (Telco) sang nhà cung cấp dịch vụ truyền thông kỷ nguyên số (Digital Service Provider - DSP), VNPT Hậu Giang đã nhận thức rõ vai trò, lợi ích và tầm quan trọng của chuyển đổi số để góp phần vào sự nghiệp, công cuộc hiện đại hóa đất nước.

 Các công nghệ 4.0, các nền tảng số hóa đang điều hướng các thay đổi hành vi của mỗi người dân, mỗi khách hàng cũng như các hoạt động cả bên trong và bên ngoài mỗi doanh nghiệp, tổ chức lẫn các cơ quan quản lý nhà nước. Đặc biệt với các tác động của đại dịch Covid-19, thế giới và Việt Nam đang ở thời điểm đột phá của quá trình chuyển đổi số, thúc đẩy nhanh chuyển đổi số.

Mỗi con người trong thời đại kỹ thuật số đều là trung tâm của sự phát triển công nghệ, đơn giản hóa mọi hoạt động để đem đến những lợi ích tốt nhất, nhanh nhất. Có thể hiểu rộng ra mỗi người dân, mỗi doanh nghiệp là trung tâm, chủ thể, mục tiêu, động lực của chuyển đổi số. Chuyển đổi số có rất nhiều lợi ích nhưng cũng không ít thách thức: Thách thức với mỗi người dân là sự thay đổi đòi hỏi thay đổi kỹ năng và thói quen. Thách thức lớn nhất cho xã hội trước mắt là kỹ năng số của người dân, sau đó là thói quen và văn hóa sống trong môi trường số. Thách thức lớn nhất cho cơ quan nhà nước là nhận thức và sự vào cuộc thực sự của người đứng đầu, là chuyện dám làm hay không dám làm.

VNPT Hậu Giang cũng đã xác định việc chuyển đổi số sẽ là một quá trình đòi hỏi diễn ra liên tục, trên nhiều lĩnh vực với nhiều cấp độ, vượt qua các trở ngại về thói quen, thậm chí cần thay đổi cả về văn hóa. Nếu chỉ tập trung vào giải quyết các vấn đề ngày hôm nay chúng ta sẽ không thể tạo ra giá trị liên tục cho các bên liên quan Chính quyền, Doanh nghiệp và Người dân trong tương lai.

Đồng hành cùng Hậu Giang chuyển đổi số

Về phát triển hạ tầng số: Với quan điểm hạ tầng đi trước một bước, VNPT đã và đang thực hiện chiến lược xây dựng hạ tầng số giai đoạn 2021-2025: đầu tư xây dựng hạ tầng công nghệ tại các IDC theo xu hướng điện toán đám mây nhằm đảm bảo tính linh hoạt trong triển khai, tự động hóa cao hơn trong vận hành đáp ứng nhu cầu hạ tầng cung cấp các dịch vụ tốt nhất cho chính quyền, các tổ chức, doanh nghiệp.... Nâng cấp tốc độ kết nối băng rộng cố định và di động 4G/5G mang lại trải nghiệm vượt trội cho người dân với tốc độ cao. VNPT cũng tích cực tham gia vào các chương trình chia sẻ hạ tầng dùng chung, đẩy mạnh phát triển và tối ưu mạng lưới để đảm bảo phủ sóng cho các chương trình “Sóng và máy tính cho em” của Chính phủ tại địa phương.

Về phát triển và chuyển đổi các sản phẩm dịch vụ số: Chuyển đổi số trước tiên cần thực hiện tại chính trong nội bộ VNPT, ưu tiên, xem xét bắt đầu với khách hàng (bao gồm cả cá nhân/doanh nghiệp) để hiểu các hành vi khách hàng hơn, cải thiện mức độ cạnh tranh của các sản phẩm dịch vụ số và số hóa trải nghiệm của khách hàng. Đơn giản hóa các quy trình kinh doanh để cải thiện hiệu suất, chuyển doanh nghiệp sang một cấu trúc vận hành đơn giản hơn, áp dụng hiệu quả các công cụ và công nghệ mới giúp tự động hóa mạnh mẽ hơn các hoạt động sản xuất kinh doanh. Thí điểm, tiếp nhận các công nghệ mới (5G, AI, Bigdata, Cloud…) để giúp tăng tốc chuyển đổi thông qua việc sử dụng công nghệ một cách sáng tạo nhất.

Về phát triển các nền tảng và cơ sở dữ liệu dùng chung: Chúng ta chỉ có thể khai thác tài sản dữ liệu và thực hiện chuyển đổi số thành công nếu có thể quản lý dữ liệu của mình. Nói cách khác, để chuyển đổi số, bắt buộc phải triển khai một khuôn khổ quản trị dữ liệu phù hợp với các mục tiêu, yêu cầu. VNPT tiếp tục được Chính phủ, các bộ ngành đánh giá cao ở vai trò tham gia trong xây dựng các nền tảng, sản phẩm “Make in VietNam”: Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; Cổng dịch vụ công quốc gia (DVCQG); Hệ thống Thông tin báo cáo quốc gia và Trung tâm thông tin, chỉ đạo, điều hành của Chính phủ; Cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức….

Về phát triển nguồn nhân lực, đặc biệt là nguồn nhân lực chất lượng cao đóng vai trò quyết định đối với công cuộc chuyển đổi số để đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. VNPT đặc biệt coi trọng việc xây dựng, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng các yêu cầu chuyển đổi và hội nhập. Đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ, chuyên môn, kỹ năng cho cán bộ dựa trên xu hướng, nhu cầu phát triển của cơ quan, đơn vị, đúng địa chỉ sử dụng; tiếp cận cách làm hay của các cơ quan, đơn vị khác để hoàn thiện các sáng kiến, nhiệm vụ chuyển đổi số.

VNPT đã và đang chuyển đổi chính mình để tập trung vào phát triển hạ tầng số phục vụ các cơ quan nhà nước một cách tập trung, thông suốt; tạo lập dữ liệu mở dễ dàng truy cập, sử dụng, tăng cường công khai, minh bạch, phòng, chống tham nhũng, thúc đẩy phát triển các dịch vụ số trong nền kinh tế; cung cấp các dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến, ký số từ xa, hợp đồng điện tử… cả trên thiết bị di động để người dân, doanh nghiệp có trải nghiệm tốt nhất về dịch vụ, nhanh chóng, chính xác, không giấy tờ, giảm chi phí. VNPT Hậu Giang cam kết đồng hành tiếp tục phát triển sản phẩm dịch vụ số theo mô hình hệ sinh thái gắn với hạ tầng, nền tảng số chất lượng cao, có khả năng đáp ứng đa kết nối, tích tụ dữ liệu lớn và bảo đảm an toàn, an ninh mạng để phục vụ công tác chuyển đổi số của chính quyền địa phương được thành công và bền vững.

Nguồn: Vietnam Business Forum