Kim ngạch xuất nhập khẩu của Hà Nội tăng mạnh

11:19:21 | 30/6/2022

Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu qua Cục Hải quan Hà Nội trong nửa đầu năm 2022 (tính đến 15/6) đạt 37,24 tỷ USD, tăng 31,3% cùng kỳ năm ngoái.

 Tính riêng tháng gần nhất (15/5 đến 15/6/2022) kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 7,53 tỷ USD, tăng 28,4% cùng kỳ năm 2021.

Cùng với sự tăng trưởng của kim ngạch xuất nhập khẩu, trong những tháng qua số tờ khai làm thủ tục tại Cục Hải quan Hà Nội cũng gia tăng, riêng tháng 6 đạt mức hơn 132.000 tờ khai, bằng 100,6% cùng kỳ năm 2021, lũy kế từ đầu năm đến giữa tháng 6, Hải quan Hà Nội đã làm thủ tục cho gần 630.000 tờ khai, bằng 102,5% cùng kỳ năm 2021.

Nhờ đó, số thu ngân sách nhà nước của Cục Hải quan Hà Nội cũng tăng đáng kể, riêng tháng 6 thu đạt 2.656 tỷ đồng. Tính tổng từ đầu năm đến giữa tháng 6, Cục Hải quan đã thu ngân sách nhà nước đạt 15.288 tỷ đồng, bằng 121% cùng kỳ năm ngoái. Trong đó tại địa bàn Hà Nội chiếm phần lớn tổng số thu ngân sách của toàn Cục, với kết quả 11.814 tỷ đồng.

Nguồn: Vietnam Business Forum