Chương trình “Giới thiệu Bộ chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp (DBI) – Ứng dụng giải pháp thực tiễn trong việc nâng cao điểm chỉ số DBI

13:45:13 | 12/7/2022

Thông qua việc giới thiệu bộ chỉ số DBI và một số giải pháp thực tiễn, các nghiên cứu, bài học kinh nghiệm được chia sẻ từ các chuyên gia tại sự kiện sẽ giúp những đơn vị hoạch định chính sách cũng như doanh nghiệp nắm bắt xu thế, ứng dụng các giải pháp công nghệ, xây dựng chương trình hỗ trợ phù hợp để nâng cao thực trạng chuyển đổi số tại doanh nghiệp hiện nay.
 
Kính gửiBan Lãnh đạo Quý Cơ quan, Đơn vị, Doanh nghiệp

Chuyển đổi số (CĐS) là một trong những chủ đề được quan tâm trong những năm gần đây. Đặc biệt, khi đại dịch Covid-19 bùng nổ, CĐS trở thành lựa chọn sống còn nếu doanh nghiệp muốn tiếp tục tồn tại và phát triển. Tại Việt Nam, ngày 03/6/2020, Thủ tướng Chính phủ đã chính thức phê duyệt "Chương trình CĐS quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030" với tầm nhìn đưa Việt Nam trở thành quốc gia số, ổn định và thịnh vượng, tiên phong thử nghiệm các công nghệ và mô hình mới.

Tiếp đó ngày 13/12/2021, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Quyết định số 1970/QĐ-BTTTT phê duyệt Đề án xác định Chỉ số đánh giá mức độ CĐS doanh nghiệp và hỗ trợ thúc đẩy doanh nghiệp CĐS (gọi tắt là DBI). Theo đó, mức độ CĐS của doanh nghiệp được chia thành 6 cấp độ, áp dụng cho các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất kinh doanh thuộc mọi thành phần kinh tế, trong tất cả các ngành, lĩnh vực, địa bàn trên cả nước, với các quy mô khác nhau (siêu nhỏ, nhỏ, vừa, lớn).

Với vai trò là tổ chức quốc gia đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam và sự bảo trợ của Bộ Thông tin và Truyền thông, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) chủ trì phối hợp với Công ty Cổ phần Misa tổ chức hội thảo:

“Giới thiệu Bộ chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp (DBI) – Ứng dụng giải pháp thực tiễn trong việc nâng cao điểm chỉ số DBI”

  • Thời gian: 09:00 - 11:30, ngày 15/07/2022
  • Trực tiếp: tại hội trường tầng 7 tòa nhà VCCI, số 9 Đào Duy Anh, Hà Nội
  • Trực tuyến: trên phần mềm Zoom (cho các đại biểu ở xa)
  • Kinh phí tham dự: Miễn phí

Thông qua việc giới thiệu bộ chỉ số DBI và một số giải pháp thực tiễn, các nghiên cứu, bài học kinh nghiệm được chia sẻ từ các chuyên gia tại sự kiện sẽ giúp những đơn vị hoạch định chính sách cũng như doanh nghiệp nắm bắt xu thế, ứng dụng các giải pháp công nghệ, xây dựng chương trình hỗ trợ phù hợp để nâng cao thực trạng CĐS tại doanh nghiệp hiện nay.

Kính mời Quý đơn vị quan tâm tham dự!

Tải công văn mời tại đây

Tải nội dung chương trình tại đây

Tải phiếu đăng ký tại đây

Hoặc Quý đơn vị có thể điền đăng kí trực tuyến theo mẫu sau:

https://docs.google.com/forms/d/1YXb-irbyRTIt1gdzE1aRnjMG9i-jETQd3JopeN2LcyQ/

Tìm hiểu thông tin và đăng kí xin liên hệ:

Hoàng Thắng : 0904.30.27.25

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam

Viện Tin học Doanh Nghiệp

Tầng 4 Tòa nhà VCCI, Số 9 Đào Duy Anh, Hà Nội

Tel: 024. 8582 3979  - Fax: 024.3574 2621                 

Email: thangnh@vcciesp.vn  , thangnh81@gmail.com

Nguồn: Vietnam Buisness Forum