MBBank báo lãi quý II tăng 76%

20:48:06 | 1/8/2022

Ngân hàng TMCP Quân đội - MBBank (MBB) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2022 với kết quả kinh doanh tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước.

Cụ thể, thu nhập lãi thuần tăng 37% lên mức 8.969 tỷ đồng; lãi thuần từ hoạt động ngoại hối tăng 46,7% lên 471 tỷ đồng, thu nhập từ góp vốn tăng gấp 3 lần, trong khi lãi thuần từ hoạt động dịch vụ giảm nhẹ 2% về 1.010 tỷ đồng, lãi thuần từ hoạt động kinh doanh khác giảm 11,8% còn 567 tỷ đồng.

Sau khi trừ đi các khoản chi phí, lợi nhuận trước thuế MBB tăng 76% lên mức 5.986 tỷ đồng. Luỹ kế 6 tháng lợi nhuận trước thuế MBB tăng 49%, đạt 11.896 tỷ đồng, tương đương hoàn thành 59% kế hoạch năm 2022. Tỉ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu của MBBank đạt 12,9% và tỉ suất sinh lời trên tổng tài sản là 1,3%, Tỷ lệ an toàn vốn (CAR) đạt 10,9%, cao hơn đáng kể so với mức tối thiểu theo Basel II là 8%. 

Tính đến 30/6/2022, tổng tài sản của MBB đạt 658.274 tỷ đồng, tăng 8,4% so với đầu năm. Chủ yếu do cho vay khách hàng tăng 14% lên mức 415.456 tỷ đồng, bên cạnh đó tiền và cho vay các tổ chức tín dụng tăng 58% lên 57.116 tỷ đồng. Tiền gửi của khách hàng đạt 396.909 tỷ đồng, tăng 3% so với hồi đầu năm.

Tính chung 6 tháng đầu năm 2022, MB trích lập 3.500 tỷ đồng để dự phòng rủi ro tín dụng, giảm 17% so với cùng kỳ. Do đó, ngân hàng thu được khoản lãi trước thuế hơn 11.896 tỷ đồng, tăng 49%. Đây cũng là mức lợi nhuận kỷ lục của MB đạt trong 6 tháng đầu năm.Như vậy, so với kế hoạch 20.300 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế đặt ra cho cả năm 2022, MB đã thực hiện được 59% sau nửa đầu năm.

Trước đó, tại Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 diễn ra hồi đầu tháng 7/2022, ông Lưu Trung Thái - Tổng Giám đốc MB cho biết, 6 tháng cuối năm, MB Group sẽ phấn đấu đạt lợi nhuận thêm 12 nghìn tỷ đồng, lũy kế cả năm lợi nhuận sẽ khoảng 24 nghìn tỷ đồng.

Trong đó, riêng ngân hàng đặt mục tiêu tăng trưởng tín dụng 20%, huy động vốn tăng 16%, doanh thu tăng thêm 27% và lợi nhuận của ngân hàng vẫn sẽ khoảng 10,5 nghìn tỷ đồng. Hiện tại MB có 16,5 triệu khách hàng, chỉ riêng năm 2021 và 6 tháng đầu năm 2022, ngân hàng đã tăng thêm 10,5 triệu khách hàng, đây là con số rất ấn tượng.

Bên cạnh việc đóng góp cho ngân sách Nhà nước hàng năm, MB còn thể hiện rõ trách nhiệm xã hội với các hoạt động cộng đồng mỗi năm hàng trăm tỷ đồng. Chỉ riêng với hoạt động phòng, chống đại dịch COVID-19 vừa qua khi đã ủng hộ gần 400 tỷ đồng...

Lê Hiền (Vietnam Business Forum)