Sơ bộ tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong nửa cuối tháng 8/2022 (từ ngày 16/8 đến ngày 31/8/2022)

10:11:31 | 15/9/2022

Số liệu thống kê sơ bộ mới nhất của Tổng cục Hải quan cho thấy tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong kỳ 2 tháng 8/2022 (từ ngày 16/8 đến ngày 31/8/2022) đạt 35,42 tỷ USD, tăng 16,6% (tương ứng tăng 5,05 tỷ USD) so với kết quả thực hiện trong nửa đầu tháng 8/2022.  
Kết quả đạt được trong nửa cuối tháng 8/2022 đã đưa tổng trị giá xuất nhập khẩu của cả nước trong 8 tháng tính từ đầu năm 2022 đạt 499,71 tỷ USD, tăng 15,9% (tương ứng tăng 68,69 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2021.

Trong đó, tổng trị giá xuất nhập khẩu của doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đạt 346,32 tỷ USD, tăng 16,2% (tương ứng tăng 48,24 tỷ USD); trị giá xuất nhập khẩu của khối doanh nghiệp trong nước là 153,38 tỷ USD, tăng 15,4% (tương ứng tăng 20,45 tỷ USD) so với cùng kỳ năm trước.   

Trong kỳ 2 tháng 8 năm 2022, cán cân thương mại hàng hóa thặng dư 3,97 tỷ USD. Tính chung trong 8 tháng/2022, cán cân thương mại thặng dư 5,49 tỷ USD.

Về xuất khẩu:

Tổng trị giá hàng hoá xuất khẩu của Việt Nam trong kỳ 2 tháng 8 năm 2022 đạt gần 19,7 tỷ USD, tăng 30,2% (tương ứng tăng 4,57 tỷ USD về số tuyệt đối) so với kỳ 1 tháng 8/2022.

Trị giá xuất khẩu kỳ 2 tháng 8/2022 biến động tăng mạnh so với kỳ 1 tháng 8/2022 ở một số nhóm hàng sau: máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện tăng 1,2 tỷ USD, tương ứng tăng 64,4%; điện thoại các loại & linh kiện tăng 665 triệu USD, tương ứng tăng 24,5%; máy móc, thiết bị, dụng cụ và phụ tùng khác tăng 592 triệu USD, tương ứng tăng 30,5%; hàng dệt may tăng 382 triệu USD, tương ứng tăng 21,2%...

Biểu đồ 1: Trị giá xuất khẩu của một số nhóm hàng lớn kỳ 2 tháng 8 năm 2022 so với kỳ 1 tháng 8 năm 2022

Nguồn: Tổng cục Hải quan

Như vậy, trong 8 tháng tính từ đầu năm 2022, tổng trị giá xuất khẩu của Việt Nam đạt gần 252,6 tỷ USD, tăng 18,2%, tương ứng tăng 38,85 tỷ USD so với cùng kỳ năm 2021.

Số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan cũng cho thấy trị giá xuất khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trong kỳ 2 tháng 8/2022 đạt 14,86 tỷ USDtăng 32,3% tương ứng tăng 3,63 tỷ USD so với kỳ 1 của tháng, qua đó nâng tổng trị giá xuất khẩu hàng hóa từ đầu năm đến hết tháng 8/2022 của nhóm các doanh nghiệp này lên gần 185,44 tỷ USD, tăng 18,2% (tương ứng tăng 28,55 tỷ USD) so với cùng kỳ năm trước, chiếm 73,4% tổng trị giá xuất khẩu của cả nước.

Về nhập khẩu:

Tổng trị giá hàng hoá nhập khẩu của Việt Nam trong kỳ 2 tháng 8/2022 đạt 15,73 tỷ USD, tăng 3,2% (tương ứng tăng 483 triệu USD về số tuyệt đối) so với kết quả thực hiện trong nửa đầu tháng 8/2022.

Trị giá nhập khẩu hàng hóa trong kỳ 2 tháng 8/2022 tăng so với kỳ 1 trước đó chủ yếu ở một số nhóm hàng sau: máy móc, thiết bị, dụng cụ & phụ tùng khác tăng 188 triệu USD, tương ứng tăng 9,5%; máy vi tính, sản phẩm điện tử & linh kiện tăng 100 triệu USD, tương ứng tăng 2,9%; kim loại thường tăng 59 triệu USD, tương ứng tăng 15,3%...

Biểu đồ 2: Trị giá nhập khẩu của một số nhóm hàng lớn kỳ 2 tháng 8 năm 2022 so với kỳ 1 tháng 8 năm 2022

Nguồn: Tổng cục Hải quan

Như vậy, trong 8 tháng tính từ đầu năm 2022, tổng trị giá nhập khẩu của cả nước đạt 247,11 tỷ USD, tăng 13,7% (tương ứng tăng 29,84 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2021.

Trị giá nhập khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp FDI trong kỳ này đạt 10,55 tỷ USD, tăng 4,4% (tương ứng tăng 444 triệu USD) so với kỳ 1 tháng 8/2022Tính trong 8 tháng/2022, tổng trị giá nhập khẩu của nhóm các doanh nghiệp này đạt 160,89 tỷ USD, tăng 13,9% (tương ứng tăng 19,68 tỷ USD) so với cùng kỳ năm trước, chiếm 65,1% tổng trị giá nhập khẩu của cả nước.

Dự kiến Bài Phân tích Tình hình xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong kỳ 2 tháng 9 năm 2022 sẽ được phổ biến từ ngày 7/10/2022.

Nguồn: Tổng cục Hải quan