Giúp bạn chính là giúp mình

14:43:25 | 26/9/2022

Hợp tác quốc phòng luôn là một trong những trụ cột quan trọng trong lịch sử quan hệ Việt  Nam - Lào. Tổng Công ty Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp Quốc phòng (GAET) đã góp phần xây đắp trụ cột đó ngày càng vững mạnh thông qua hoạt động của liên doanh - Công ty TNHH Dịch vụ Khoan và Nổ mìn Trường Sơn (Trường Sơn Phouluang). Với tinh thần “giúp bạn là mình tự giúp mình”, Trường Sơn Phouluang không chỉ đánh dấu bước phát triển vượt bậc của GAET trong sản xuất, kinh doanh, mà còn là kết quả của mối quan hệ gắn bó giữa Bộ Quốc phòng và nhân dân hai nước Việt Nam - Lào.

Từ  truyền thống quốc phòng vẻ vang…

Có thể nói, trong quan hệ ngoại giao quốc tế, hiếm có được mối quan hệ hữu nghị thân thiết, bền chặt như Việt Nam - Lào. Sự hợp tác chí tình, chí nghĩa trên nhiều phương diện: Chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh - quốc phòng đã làm cho mối quan hệ hai nước ngày càng keo sơn, gắn bó. Trong lĩnh vực quốc phòng, lịch sử đã ghi nhận nhân dân Việt - Lào luôn đồng lòng, tự nguyện phối hợp với nhau trong một sứ mệnh chung đấu tranh chống kẻ thù chung, giành tự do, độc lập dân tộc. Có thể khẳng định, sự hợp tác chặt chẽ trên lĩnh vực quốc phòng nói riêng đã và sẽ tạo nên sức mạnh to lớn trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc của mỗi nước, góp phần duy trì hòa bình, ổn định khu vực, tạo điều kiện cho công cuộc xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội ở mỗi nước ngày càng thuận lợi.

Nối tiếp truyền thống tốt đẹp đó, Trường Sơn Phouluang - liên doanh giữa GAET thuộc Tổng cục Công nghiệp quốc phòng (Bộ Quốc phòng Việt Nam) và Cục Công nghiệp quốc phòng thuộc Tổng cục Hậu cần (Bộ Quốc phòng Lào) ra đời năm 2009.

Đại tá - TS. Trần Mạnh Hùng, Chủ tịch Hội đồng thành viên GAET nhấn mạnh: “Với Việt Nam, đây là liên doanh đầu tiên trong Tổng cục Công nghiệp quốc phòng đầu tư ra nước ngoài nên có ý nghĩa chính trị, kinh tế đặc biệt quan trọng. Trường Sơn Phouluang được ví như “đứa con chung” làm sâu sắc thêm tình hữu nghị đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Bộ Quốc phòng và nhân dân hai nước Việt Nam - Lào. Với GAET, Trường Sơn Phouluang là bước tiến mới trong hoạt động liên doanh, liên kết, tạo tiền đề mở rộng hợp tác sâu rộng, hiệu quả hơn nữa trên lĩnh vực quốc phòng và kinh tế ngoài lãnh thổ Việt Nam. Sự phát triển của liên doanh Trường Sơn Phouluang đã không ngừng gia tăng vị thế và uy tín của thương hiệu GAET tại Lào cũng như các nước trong khu vực”.


Lãnh đạo GAET và Trường Sơn Phouluang thăm và làm việc tại Cục Công nghiệp Quốc phòng Lào

… Tới triển vọng hợp tác thời kỳ đổi mới

Trường Sơn Phouluang có nhiệm vụ chủ yếu là rà phá bom mìn, sản xuất và cung ứng vật liệu nổ, dịch vụ nổ mìn, hủy vật liệu nổ công nghiệp, kinh doanh vật tư hàng hóa thiết bị… Hoạt động của Trường Sơn Phouluang không chỉ phát triển kinh tế, tăng thu nhập cho ngân sách Lào, mà còn giải quyết vấn đề việc làm cho lao động hai nước, bảo đảm an sinh xã hội, gắn bó với nhân dân địa phương, đẩy mạnh các hoạt động nhân đạo, đúng như tinh thần mà lãnh đạo Tổng Công ty đã nêu cao trong những ngày đầu hoạt động của Trường Sơn Phouluang tại Lào: “Chúng ta thực hiện nguyên tắc giúp bạn chính là giúp mình”.

Bám sát tinh thần đó, rất nhiều dự án mà Trường Sơn Phouluang phối hợp với Cục Công nghiệp Quốc phòng Lào đã được triển khai thành công. Công ty là một trong 3 đơn vị được Bộ Quốc phòng Lào lựa chọn cung cấp vật tư, thiết bị vũ khí cho Cục Huấn luyện - Quân đội nhân dân Lào trong giai đoạn 2010 - 2015.

 Gần đây, Trường Sơn Phouluang đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng hai nước thực hiện thành công 6 đợt công tác đặc biệt, đảm bảo an toàn, bí mật, được lãnh đạo Bộ Quốc phòng hai nước đánh giá cao.

Bên cạnh đó, Trường Sơn Phouluang luôn phát huy truyền thống tốt đẹp giữa hai nước bằng cách tích cực tham gia các phong trào thi đua, hoạt động văn hóa, thể thao; lập thành tích cao chào mừng các ngày lễ lớn của hai nước.

Hiện nay, đầu tư của Việt Nam vào Lào đang có xu hướng tăng trở lại theo hướng bền vững hơn, mở ra kỳ vọng mới cho các doanh nghiệp. Nắm bắt cơ hội đó, Trường Sơn Phouluang tiếp tục xác định các nhiệm vụ tại Lào là những nhiệm vụ chính trị quan trọng, đồng thời mở rộng, tìm các biện pháp tiếp cận thị trường tiềm năng mới với phương châm vừa sản xuất kinh doanh, vừa rút kinh nghiệm.

Song hành cùng công cuộc phát triển của hai đất nước, tập thể cán bộ, công nhân viên GAET và Trường Sơn Phouluang đã, đang và sẽ tiếp tục phát huy hình ảnh người lính trên mặt trận kinh tế, phấn đấu trở thành hình mẫu điển hình trong việc xây dựng các doanh nghiệp quân đội tại Lào cũng như góp phần nâng mối quan hệ Việt Nam - Lào lên tầm cao mới.

Nguồn: Vietnam Business Forum