Hải quan: Nỗ lực phấn đấu vượt chỉ tiêu thu ngân sách

13:43:22 | 28/10/2022

Nhằm hoàn thành và hoàn thành vượt chỉ tiêu thu NSNN được giao, Tổng cục Hải quan yêu cầu cục trưởng cục hải quan các tỉnh, thành phố chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao. Trong đó, tập trung phân tích, đánh giá biến động tăng, giảm số thu từng tháng đồng thời dự báo xu hướng, tốc độ thu những tháng cuối năm sát thực tế; chống thất thu qua mã, giá, kiểm tra sau thông quan…, rà soát các nhóm nợ, công tác hoàn thuế.

Theo Tổng cục Hải quan, kết quả công tác thu NSNN 9 tháng đầu của toàn Ngành đạt kết quả khả quan. Tuy nhiên, để hoàn thành chỉ tiêu thu NSNN cần có những  giải pháp cụ thể để đạt kết quả cao nhất.

Trong đó, tập trung tháo gỡ, giải quyết kịp thời khó khăn, vướng mắc cho DN, cải thiện môi trường kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi để các DN phát triển ổn định, vững chắc, thu hút đầu tư, tăng thêm năng lực sản xuất mới, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tạo tiền đề để tăng thu cho NSNN; tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền chính sách, thủ tục hành chính, đa dạng hóa các hình thức hỗ trợ DN ở tất cả các khâu, các bộ phận, các lĩnh vực thông qua việc đổi mới phương thức, phát triển đa dạng, phong phú các hình thức tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế.

Ngoài ra, lãnh đạo Tổng cục hải quan cho rằng: cần thường xuyên đánh giá tình hình thu NSNN, rà soát nắm vững nguồn thu, nhất là các nguồn thu chính của đơn vị, phân tích, đánh giá biến động tăng, giảm số thu từng tháng đồng thời dự báo xu hướng, tốc độ thu những tháng cuối năm sát thực tế tại địa bàn quản lý.

Bên cạnh việc tạo thuận lợi cho DN, để nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, chống thất thu trong triển khai nhiệm vụ thu NSNN năm 2022 thì cần chú trọng thu thập phân tích các thông tin trong và ngoài Ngành, xác định dấu hiệu rủi ro để có biện pháp kiểm tra, giám sát, kiểm soát; kiểm tra sau thông quan, thanh tra chuyên ngành, đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại; tăng cường hoạt động kiểm tra, kiểm soát hàng hóa XNK tại các đơn vị thuộc và trực thuộc để tạo sự đồng thuận, thống nhất trong thực hiện. Trong đó, Tổng cục Hải quan chỉ đạo các đơn vị tập trung kiểm tra về số lượng, trị giá, mã số, xuất xứ,.. kiên quyết không để tình trạng thất thu xảy ra trên địa bàn.

Đặc biệt, triển khai rà soát, thực hiện kiểm tra tên hàng, mã số, mức thuế tại khâu thông quan, khâu sau thông quan để phát hiện và xử lý các trường hợp khai sai mã số, khai ngụy trang tên hàng hoặc khai tên hàng không rõ ràng, đầy đủ để được áp dụng mức thuế thấp hoặc được hưởng các mức thuế ưu đãi đặc biệt trong đó tập trung kiểm tra những mặt hàng thuộc Danh mục hàng hóa XNK rủi ro về phân loại và áp dụng mức thuế.

Tăng cường tổ chức kiểm tra trị giá trong thông quan đối với những mặt hàng và DN có khả năng rủi ro cao về trị giá theo cảnh báo của hệ thống; tránh trường hợp bỏ sót, bỏ lọt các lô hàng có mức giá khai báo thấp, bất hợp lý nhưng không được tham vấn hoặc xử lý kịp thời. Tập trung kiểm soát chặt chẽ các mặt hàng/DN theo các chuyên đề do Tổng cục Hải quan chỉ đạo và hàng tiêu dùng NK, hàng XK là nguyên liệu thô, khoáng sản, phế liệu kim loại.

Tổng cục Hải quan cũng yêu cầu các đơn vị rà soát, thực hiện phân loại các nhóm nợ có khả năng thu, nợ không có khả năng thu, tổ chức thực hiện thu hồi và xử lý nợ thuế đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu thu hồi nợ được giao; tăng cường triển khai công tác khoanh, xóa nợ theo quy định tại điều 83 và 85 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14, Nghị quyết số 94/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và Thông tư 69/2020/TT-BTC. Trong công tác này, Tổng cục Hải quan yêu cầu các đơn vị có số thu hồi nợ thấp so với chỉ tiêu được giao cần phân tích, làm rõ nguyên nhân tỷ lệ thu hồi nợ 9 tháng đầu năm đạt thấp so với chỉ tiêu được giao, đề ra giải pháp khắc phục các tồn tại để thu đạt vượt chỉ tiêu thu hồi nợ được giao nhằm đảm bảo nợ thuế đến 31/12/2022 thấp hơn thời điểm 31/12/2021.

Song song với đó, cũng phải kiểm soát chặt chẽ công tác hoàn thuế, tổ chức thực hiện các giải pháp chống gian lận trong công tác hoàn thuế theo chỉ đạo; phối hợp với cơ quan Thuế nội địa và các lực lượng khác trong đấu tranh ngăn chặn gian lận hoàn thuế GTGT, đảm bảo việc hoàn thuế đúng đối tượng, đúng chính sách quy định

Hiền Phúc (Vietnam Business Forum)